آخرین شماره


شماره 42 سال 14
بهار 1394
دانلود فایل

1 - متدولوژی تبیین نقش مبانی و اصول ارزش‌های اسلامی در طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های راهبردی (مطالعه موردی: طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های اقتصادی کشور( ( DOI : 0)
( ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪي )
2 - واكاوي دلايل ناكامي رويكردهاي دانش محور در سازمانهاي دولتي ( DOI : 0)
( غلامرضا بردبار )
3 - بررسی سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک با بازی‌های اختیارات تحت اطلاعات ناقص ( DOI : 0)
( عبدالله آراسته )
4 - مدل مفهومی چابک سازی زنجیره ی تامین سازمانهای خدماتی با استفاده ازروش نگاشت مفهومی فازی ( DOI : 0)
( رکسانا فکری - مهدی احمدی - مرضیه باباییان پور )
5 - ارائه الگوي مفهومي مديريت دانش مبتني بر سرمايه فکري و دانش مديريت پروژه در سازمان هاي پروژه محور (مطالعه موردي در صنعت پتروشيمي) ( DOI : 0)
( فرناز برزین پور - عبدالکريم سباعي )
6 - مدیریت عملیات امداد رسانی در شرایط اضطرار با استفاده از مفهوم تور پوششی و امکان ارسال مستقیم ( DOI : 0)
( حسین جمالی - مهدی بشیری - رضا توکلی مقدم )
7 - طراحی و تبیین مدل حاکمیت عمومی: با استفاده از روش رویش نظریه ها مورد مطالعه سازمان های دولتی استان فارس ( DOI : 0)
( طاهره فیضی - علیرضا موغلی - مسعود گرامی پور - رضا زارع )
8 - ارائه مدل ارزیابی جهت استقرار و پیاده سازی تحول ناب در شرکتها بر اساس تحلیل شبکه ای فازی، دیمتل فازی و ویکور فازی ( DOI : 0)
( کاظم نصیری کاشانی - محمود مدیری - غلامرضا هاشم زاده )