آخرین شماره


شماره 53 سال 16
زمستان 1396
دانلود فایل

1 - طراحی مدل مدیریت شبکه های اجتماعی داخلی با رویکرد فرهنگی ( DOI : 0)
( طاهر روشندل اربطانی - حجت اله نیکی ملکی - حمید عبداللهیان - محمد سلطانی فر - حسام الدین آشنا )
2 - شناسايي و رتبه‌بندی شاخص‌های بهره‌وری تیم‌های کاری بيمارستاني با استفاده از رويكرد ANP-BWM (مورد کاوی: بیمارستان سجاد تهران) ( DOI : 0)
( عبدالرضا کریمی - مرضيه مظفري - رامبد باران دوست )
3 - بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر جریان مالی و فیزیکی در یک زنجیره¬تأمین جهانی ( DOI : 0)
( عطیه یوسفی - میرسامان پیشوایی )
4 - مدلي مناسب براي مديريت دانش جهت بهبود واحد تحقيق و توسعه در يك واحد توليدي ( DOI : 0)
( مسعود لطيفيان - رضا توکلی مقدم - تقي ترابي )
5 - بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری و بازاریابی درونی بر مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان ( DOI : 0)
( مجید اسماعیل پور - علیرضا کامیاب - سید جواد دوکوهکی )
6 - الگوي ساختاري اثر مؤلفههاي مديريت کيفيت جامع بر عملکرد شغلي کارکنان ستادي با نقش تعديل کننده عوامل سازماني در دانشگاههاي فرهنگيان ( DOI : 0)
( اکبر کشاورزی )
7 - تحلیل تأثیر عوامل موفقیت توسعه برند بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به توسعه برند با در نظر گرفتن نقش میانجی کیفیت ادراک‌شده خدمات (موردمطالعه: بانک و شرکت‌های خدماتی تابعه آن با برند دی در سطح شهر اصفهان) ( DOI : 0)
( علی کاظمی - آذرنوش انصاری - هاجر رفیعی )
8 - تدوین وتبیین مدل ارتقاء عملکرد شرکت بر اساس مولفه های اثر گذار سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی ( DOI : 0)
( میرزاحسن حسینی - علی اکبر جوکار - زین العابدین رحمانی - الهام کشاورز )
9 - شناسایی و طبقه‌بندی برنامه‌های عملیاتی مؤثر در تحقق تولید پایدار با استفاده از روش پژوهشی شبکه خزانه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی صنعتی استان سمنان ( DOI : 0)
( محمد علی شریعت - سلیمان ایرانزاده - علیرضا بافنده زنده )
10 - شناسایی موانع و چالش‌هاي شکل‌گیری و توسعه نظام نوآوری در بخش هوانوردی عمومی ایران ( DOI : 0)
( بهاره نبوي - فاطمه ثقفي - منوچهر منطقي - مهدي محمدي )
11 - طراحی الگوی تعدیل منابع انسانی در سازمان های محلی (مورد مطالعه: شهرداری های استان اصفهان) ( DOI : 0)
( محسن صانعی )
12 - بررسی رابطه بین تصویر سازمانی و رضایت مشتریان درسازمان تأمین اجتماعی استان گلستان ( DOI : 0)
( سعید مازندرانی - ترانه عنایتی - کیومرث نیازآذری )
13 - تبيين شکاف کارآفريني و تجاري سازي فناوري در همکاري صنعت و دانشگاه ( DOI : 0)
( یزدان مرادی - سیامک نوری )
14 - تدوين مدل توسعه مهارت هاي مديريتي مديران صنعت خودروي ايران در كلاس جهاني ( DOI : 0)
( عليرضا خجسته پور - محمدرضا پورابراهيمي - سيد اكبر نيلي پور طباطبائي )
15 - نوآوری در پژوهش؛ کاربرد فاوا برای حل چالش‌های پژوهش در ایران ( DOI : 0)
( سید رضا فاطمی امین - ابراهیم محمود زاده )
16 - ارائه روش تلفيقي ارزيابي سريع با تحليل پوششي داده¬ها جهت ارزيابي عملکرد شهرداري‌ها (مورد مطالعه: در شهرداری اصفهان ) ( DOI : 0)
( روزبه قوسی - علي نداف پور )
17 - بررسي نقش اثربخشي کسب و کار هوشمند در اثربخشی سازمان ( DOI : 0)
( رضا اسماعیل پور - عادل آذر - افسانه معتمد )
18 - تدوین و ارائه الگوی نظام جانشین پروری مبتنی بر شایستگی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفی داده بنیاد ( DOI : 0)
( علی رئیس پور - سیروس تدبیری - احسان ساده - علیرضا افشارنژاد )
19 - توسعه الگوی ارزیابی عملکرد سازمانهای صنعتی برگرفته از سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی پابرجا برپایه کارت امتیازی متوازن ( DOI : 0)
( حمیدرضا مسعودی - میثم جعفری اسکندری - علیرضا علی احمدی )
20 - تدوین شاخص های مدیریت بحران با رویکرد خارج سازی قرآن از مهجوریت (مورد مطالعه:بحران گوساله پرستی قوم حضرت موسی(ع)) ( DOI : 0)
( علی نجاتبخش اصفهانی - عزت الله مولایی نیا )
21 - ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه اوچی در دانشگاه پیام نور ( DOI : 0)
( عباس عباسپور - محمد رضا نیلی احمد آبادی - عصمت مومنی - فرهاد کیانفر )