آخرین شماره


شماره 54 سال 17
بهار 1397
دانلود فایل

1 - تحلیل مانایی سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران و ارائه یک مدل ARIMA برای پیش بینی آن ( DOI : 0)
( صمد کاظمی - پوریا سوری - مهدي غضنفري - میرسامان پیشوایی )
2 - طراحی سامانه تصمیم یار با استفاده از ابزار داده کاوی(مطالعه موردی معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت) ( DOI : 0)
( روزبه قوسی - عماد چیذری - هانی وحدانی )
3 - تعیین روش ارزیابی عملکرد حمل‌ونقل شهری با ترکیب روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل فرآیند شبکه‌ای ( DOI : 0)
( سید علی سرکشیکیان - علیرضا معینی - علیرضا علی احمدی - میرسامان پیشوایی )
4 - شناسایی و رتبه بندی مولفه های رهبری اثربخش در سازمانهای فرهنگی هنری با رویکرد اسلامی ایرانی و با استفاده از روش دلفی فازی ( DOI : 0)
( محمد چکشیان - رضا سپهوند - محمود رضا اسماعیلی - امیر هوشنگ نظرپوری )
5 - تاثیر ابعاد شایستگی‌های منابع انسانی بر عملکرد شرکت‌های دانش بنیان ( DOI : 0)
( فیروز افشارفر - عباس عباس پور )
6 - بررسی ویژگی‌های سازمان در طول دوره عمر آن در مراحل رشد سریع و بلوغ با استفاده از چارچوب PAEI و رویکرد پویایی‌شناسی سیستم ( DOI : 0)
( یعقوب فرجامی - رامین مولاناپور - فاطمه ثقفي )
7 - تعیین قابلیتهای کلیدی شبکه همکاران در پروژه های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی) ( DOI : 0)
( حسن ترابی - حسین دهقانی پوده - محسن چشم براه - محمدحسین کریمی گوارشکی - رضا حسنوی )
8 - بررسی تأثیر ارتباطات داخلی و رضایتمندی کارکنان در یکپارچه سازی زنجیره تأمین ( DOI : 0)
( توکل محرمی - علیرضا ایرج پور )
9 - تبیین جایگاه و نقش رهبری نظام اسلامی در سیاست‌گذاری مطلوب نظام جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( مهرداد باقری پبدنی - محمدباقر خرمشاد - محسن قمی - امیرعلی سیف الدین اصل )
10 - اولویت بندی کارآفرینی بنادر اصلی حوزه شمال کشور بر مبنای تکنیک تکنولوژی حیاتی بعنوان یکی از روشهای مدل آینده نگاری ( DOI : 0)
( حسین صاحبی - پروانه گلرد )
11 - بررسی تاثیر معنویت در کار بر کیفیت خدمات با تاکید بر رفتار شهروندی سازمان ( DOI : 0)
( سید نجم الدین موسوی - امیر غفوریان شاگردی - علی شریعت نژاد )
12 - مخارج عمومی و بهره وری نیروی انسانی در ایران ( DOI : 0)
( سعید عسکری ماسوله - سید محمد تقی تقوی فرد )
13 - مدلسازی ساختاری تقویت قصد خرید در شبکه اجتماعی اینستاگرام ( DOI : 0)
( یاسر سبحانی فرد )
14 - عنوان مقاله :بررسی عوامل موثر بر تقویت سرمایه اجتماعی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی(مطالعه موردی استان بوشهر) ( DOI : 0)
( عبدالرسول افراسیابی )
15 - بررسی رابطه¬ی عوامل برون سازمانی(اقتصادی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی) موثر بر اهمال-کاری در مدیریت آموزش و پرورش با توجه به نقش واسطه گری رضایت شغلی و فرسودگی شغلی ( DOI : 0)
( بهرام افشاری - سیدعلی سیادت - حسینعلی مهرابی کوشکی )
16 - رتبه بندی رشد، توسعه یافتگی و پيشرفت استانهای کشور در عرصه هاي مختلف ( DOI : 0)
( عزیز صادقی - عصمت مسعودی )
17 - ارائه مدل ساختاری ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان براساس منابع قدرت مدیران ( مورد مطالعه ادارات دولتی استان آذربایجان غربی) ( DOI : 0)
( یوسف بیگ زاده - فرهاد محبوب خواه )