آخرین شماره


شماره 55 سال 17
تابستان 1397
دانلود فایل

1 - شناسایی فرآیندهای کسب‌وکار (مطالعه موردی: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران) ( DOI : 0)
( مهرداد آقا محمد علی کرمانی - حیدر بیرانوند - عطیه بزرگی پور )
2 - اولویت بندی پروژهها و طرحهای عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تخصیص بودجه با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی ( DOI : 0)
( علیرضا علی احمدی - محسنعلی شایانفر - مصطفی فرمانی )
3 - توسعه مدل کسب و کار با محوریت شرکت مرکزی در کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‎های همکاری ( DOI : 0)
( ایمان صادق زاده )
4 - رهبری تضایف¬گرانه، رویکردی فرا نوگرا در راستای انعطاف¬پذیری منابع انسانی و آوای کارکنان ( DOI : 0)
( سعید آیباغی اصفهانی - امیر غفوریان شاگردی - رامین الهی )
5 - بررسی تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند با نقش واسط رضایت و نگرش نسبت به برند (مورد مطالعه مشتریان شعب بانک کشاورزی تربت حیدریه) ( DOI : 0)
( وجیهه هوشیار - محمد رستم پور )
6 - شناسایی معیارهای ارزیابی رفتار سیاسی مدیران ارشد بانک مسکن ایران با استفاده از تکنیک‌آزمایش وتحلیل‌تصمیم‌گیری(DEMATEL)- دلفی فازی ( DOI : 0)
( ناصر پورصادق - رشید ذوالفقاری زعفرانی - امیر رضایی )
7 - بررسي تاثير درگيري شغلي کارکنان بر رفتار شهروندي سازماني با نقش تعديل-‏گري هويت سازماني ( DOI : 0)
( سید مرتضی غیور باغبانی - امید بهبودی - علی پورنگ - سید علی قادری - الهام نصیری )
8 - شناسایی عوامل موثر بر کارایی میزهای بانک ـ بیمه؛ مطالعه موردی: بانک ملت و بیمه ما ( DOI : 0)
( حمیدرضا نورعلیزاده - علی بنیادی نایینی - محسن صادقی )
9 - تکامل نقش شرکت صنعتی در طی همکاری با بنگاه جدید فناوری نانو در فرایند توسعه محصول جدید ( DOI : 0)
( محمد علی بحرینی زارج - علي مبيني دهكردي - نیما حیرتی - محمدرضا ميگون پوری )
10 - ارزیابی عملکرد واحد های IT در صنعت با رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و کارت امتیازی متوازن (BSC) ( DOI : 0)
( محسن ناظم بکایی )
11 - بررسی تأثیر زنجیره¬تأمین پایدار بر عملکرد سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه: پالایشگاه گاز فجر جم) ( DOI : 0)
( عباس شول - سعید صادقی - لاله عباسلو )
12 - بررسی اثر تکانه‌های نفتی بر رابطه درآمد- مخارج دولت ایران و چالش‌های مدیریت و کنترل آن ( DOI : 0)
( جابر اکبری - صادق بختیاری - مرتضی صامتی - همایون رنجبر )
13 - طراحی راهکارهای برون رفت از آسیبهای موجود قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی به منظور ارتقاء اثربخشی آن ( DOI : 0)
( محسن صرامی - ابراهیم عزیزی )
14 - ارائه الگوی سطح بندی و استقرار متغیرهای مدل نوآوری تولید محصولات گروه صنایع غذایی جم و رز طلایی ( DOI : 0)
( رمضان غلامی )