آخرین شماره


شماره 56 سال 17
پاییز 1397
دانلود فایل

1 - تاثیر توانمندسازها بر پایداری زنجیره تامین با توجه به نقش میانجی گری عملکرد زنجیره تامین مورد مطالعه: صنعت فرش ماشینی ایران ( DOI : 0)
( اسماعیل مزروعی نصرابادی - عباس شول )
2 - کاربست رویکرد مدل¬یابی ساختاری – تفسیری در طراحی مدل فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان دانشی شرکت¬های دانش¬¬بنیان ( DOI : 0)
( محمدمهدی بیگدلی - مهدی حمزه پور )
3 - واکاوی فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال درحوزه فناوری های همگرا ( DOI : 0)
( محمد هاشمی - علي مبيني دهكردي - محمدرضا ميگون پوری - کمال سخدری )
4 - بررسی ابعاد و زوایای اقتصادی-مدیریتی اکو توریسم، توریسم مذهبی-تاریخی و مدرن در ایران ( DOI : 0)
( سمیرا متقی - اصغر ابوالحسنی )
5 - بهينه ‏سازي مسائل حمل و نقل حوزه مديريت شهري با استفاده از مسئله جهت‏ يابي با افق زماني وابسته ( DOI : 0)
( مهدی جعفریان - عزیزاله جعفری - رامین ُصادقیان )
6 - ارائه مدل همکاری مبتنی بر سطح آمادگی فناوری در پروژه های تحقیق و توسعه (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی) ( DOI : 0)
( حسن ترابی - حسین دهقانی پوده - محسن چشم براه - محمدحسین کریمی گوارشکی - رضا حسنوی )
7 - بررسي تأثير بازاريابي اينترنتي بر رشد بازار صادرات در ايران (مورد مطالعه: صادركنندگان خشكبار) ( DOI : 0)
( شادان وهاب زاده - محمدرضا اردهالی )
8 - بکارگیری روش فراترکیب جهت ارایه مدل جامع عوامل مؤثر بر تبلیغات اقناعی ( DOI : 0)
( سحر مشهدی - طهمورث حسنقلی پور - سهیلا بورقانی فراهانی - عبدالحسین کرمپور )
9 - تاثیر منابع وریسک بر استراتژی رشد بنگاه‌ در صنایع هایتک ( DOI : 0)
( محسن پارساجم - محمد رضا حمیدی زاده - بهمن حاجی پور - اسماعیل فدایی نژاد )
10 - رتبه‌بندي و سطح‌بندی ميزان پيشرفت و توسعه یافتگی استانهای کشور با رويكرد عدالت سرزميني در هر يك از عرصه‌هاي "اجتماعي، فرهنگي و سياسي"، "اقتصادي و توليدي" و"زيربنايي و فني" ( DOI : 0)
( عزیز صادقی - عصمت مسعودی )
11 - مدلی برای تغییر ساختارهای حاکمیتی برای اجرای حکومت دینی مبتنی بر ولایت ‏فقیه ( DOI : 0)
( سید حاتم مهدوی نور )
12 - رویکرد قابلیت‌های پویا به طراحی مدل‌های حکمرانی در شبکه‌های ارائه خدمات سلامت ( DOI : 0)
( علیرضا علی احمدی - محمدرصا رسولي )
13 - بررسی رفتار مشتریان بانک پس از ادغام شعب با توسعه‌ی یک مدل تحلیل خوشه‌ای؛ مطالعه موردی: بانک ملت ( DOI : 0)
( رضا قسمتی )
14 - بررسی تطبیقی تفکر سیستمی/ ‌تحقیق در عملیات نرم و معماری/معماری‌سازی سیستم ( DOI : 0)
( محمد رضا مهرگان - محمد ابویی اردکان - میترا فهیمی )
15 - ایجاد مدلی سیستمی برای شناسایی عوامل موفقیت استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان‌های هوایی و ارائه راهکارهای بهبود (مورد مطالعاتی:یکی از سازمان‌های هوایی) ( DOI : 0)
( سید حسین حسینی )
16 - آینده پژوهی جوامع بشری با استعاره ای از منطق¬الطیر عطار ( DOI : 0)
( سيد سپهر قاضي نوري - مسعود افشاری )