آخرین شماره


شماره 57 سال 17
زمستان 1397
دانلود فایل

1 - طراحي مدل مديريتي براي پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي (با تاكيد بر همگرايي رسانه ها ) ( DOI : 0)
( بابك راهنورد - كامران محمد خاني - علي اكبر فرهنگي - اميرحسين محمد داوودي )
2 - بررسی اثر متغیرهای فناورانه و یادگیری سازمانی بر روی عملکرد سازمانی با میانجیگری نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران) ( DOI : 0)
( مهدی جنیدی جعفری - محمد اقدسی )
3 - ارائه مدل ساختاری تفسیری جهت مدیریت ادعا در پروژه های عمرانی ( DOI : 0)
( سید ابوالفضل موسوی - مرتضی باقرپور )
4 - تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی زنجیره تأمین پایدار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (مطالعه موردی در صنعت خودرو) ( DOI : 0)
( فرناز برزین پور - ناصر غقوری - هادی صاحبی )
5 - ارائه الگوی ارزیابی خط مشی های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت ( DOI : 0)
( کامبیز حمیدی - سید علی اکبر احمدی - کرم اله دانش فرد - اصغر سیف )
6 - بررسی وضعیت موجود سطح مدیریت دانش دانشگاه پیام نور استان خوزستان ( DOI : 0)
( عباس عباسپور - فرهاد کیانفر - محمد رضا نیلی احمد آبادی - حمید رحیمیان - عصمت مومنی )
7 - طراحی مدل مفهومی ساختاری – تفسیری رهبری ناب؛ مبتنی بر رهیافت های جامع جوهره مفهوم ناب ( DOI : 0)
( مرجان اعتمادی - میر علی سید نقوی - جهانیار بامداد صوفی - مهدی حمزه پور )
8 - ارتقاء شخصیت برند براساس متغیرهای تأثیرگذار بر برند ( DOI : 0)
( سعید میر - علی رشیدپور )
9 - شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر ترکیب پروژه¬ها در پورتفولیوهای احداث ایران ( DOI : 0)
( مریم عاملی بصیری - رضا فلسفی - احسان اله اشتهاردیان )
10 - بررسی تاثیر برند کارفرما بر بهره وری نیروی انسانی با میانجی گری مدیریت استعداد ( DOI : 0)
( یونس نظری - مجید رمضان - محمد ابراهیم سنجقی - مسیح ابراهیمی )
11 - تعیین یک الگوی اندازه گیری سطح بلوغ در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات (مورد مطالعه : یک سازمان فناور ) ( DOI : 0)
( حسین بیگیان - محمدحسین کریمی گوارشکی - جعفر قیدار خلجانی )
12 - مدل ارتباطی موثر بر اثربخشی آموزش ضمن خدمت سازمان ها ( DOI : 0)
( بهروز کاوه یی - افسانه مظفری - معصومه کبریایی )
13 - تاثیر خصوصی¬سازی بر عملکرد بانک¬ها در سیستم بانکداری بدون ربا در چارچوب نگرش اقتصاد مقاومتی ( DOI : 0)
( مهدی قائمی اصل - محمد نصر اصفهانی - محمود پیرزادی )
14 - رتبه¬بندی تأمین¬کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها ‏(مطالعه موردی : شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران) ( DOI : 0)
( علی نعیمی صدیق - آرمان ساجدی نژاد )
15 - ارائه بهترین تهاتر دو یا چند جانبه در حسابهای فی‎مابین در مجموعه شرکت‎های هلدینگ ( DOI : 0)
( سعید کریمی - سعید میرزا محمدی )
16 - شبکه مسائل عام تولید علم در مقیاس ملی ( DOI : 0)
( محمد سعید جبل عاملی - سید رضا فاطمی امین )
17 - تبیین نقش مبانی فلسفی و مفروضات علوم بر متدولوژی و روش‌های تولید دانش و حل مسائل در شاخه‌های مهندسی صنایع ( DOI : 0)
( علیرضا علی احمدی - امین وحیدی )
18 - طراحی مجدد شبکه و برنامه¬ریزی زنجیره تأمین محصولات غذایی با لحاظ کردن امنیت غذایی و جریان¬های مالی ( DOI : 0)
( محمد امین شالچی طوسی - میرسامان پیشوایی )
19 - رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی موردمطالعه: حقوق ایران ( DOI : 0)
( آرش شوق نیان )