آخرین شماره


شماره 59 سال 18
تابستان 1398
دانلود فایل

1 - بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت ( DOI : 0)
( محمد سجاد غفوریان شاگردی - امیر غفوریان شاگردی )
2 - ارائه مدل ترکيبي خوشه‌بندي شرکت‌هاي عضو بورس بهادار تهران: رويکرد الگوريتم‌هاي فراابتکاري ( DOI : 0)
( زهرا صادقی آرانی - علی محقر )
3 - تأثير همسوئي فرایند‌های سازمانی و فرهنگ یادگیری‌سازمانی بر عملکردسازمانی با نقش میانجی ظرفیت‌پویا (مطالعه موردی: شرکت اپکو) ( DOI : 0)
( مجید بابایی لشکامی - سیروس امیرقدسی - علی بنیادی نایینی )
4 - مطالعه سایبرلوفینگ (استفاده بی مورد از اینترنت) در محیط کار و اثر آن بر بهره‌وری کارکنان ( DOI : 0)
( اکبر بهمنی - رمضان غلامی اواتی )
5 - شناخت منابع کسب معرفت ؛ در تولید دانش اسلامی ( DOI : 0)
( مصطفی جعفرپیشه فرد - محمد سعید جبل عاملی )
6 - ارايه یک مدل تلفیقی BSC - DEA با حضور وروديها و خروجیهای غير قابل كنترل برای اندازه گیری عملکرد ( DOI : 0)
( علی نمکین - محمد فلاح - سید اسماعیل نجفی - مهرداد جوادی )
7 - طراحی الگوی اثربخش برای تعدیل تورم ساختاری اقتصاد ( DOI : 0)
( سید حسن قوامی )
8 - تبیین عوامل موفقیت استراتژی بازاریابی در بانک های تجاری ایران ( DOI : 0)
( احمد طاهری - محمد مهدی پرهیزگار )
9 - ارائه مدلی برای مشتریحمایتگر (مشتریان مواد شوینده و بهداشتی در شهر تهران) ( DOI : 0)
( میرزاحسن حسینی - محمد محمودی میمند - علی اکبر جوکار - فرزانه سادات حسینی )
10 - ارائه مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه برای انتخاب تأمین کننده در شرایط تخفیف ( DOI : 0)
( عباس شول - علی یعقوبی پور - لاله عباسلو )
11 - تحلیل ارتباط معیارهای سرمایه¬گذاری در توسعه فناوری مبتنی بر طرح، پروژه و پرتفوی با استفاده از ISM و DEMATEL ( DOI : 0)
( محمدعلی افشارکاظمی - محمد صادق بهروز - حامد صوفی )
12 - عوامل داخلی ساختاری و عملیاتی تأثیرگذار بر طراحی مدل حکمرانی شبکه در سیستم‌های مراقبت از سلامت: مرور نظام‌مند ادبیات ( DOI : 0)
( رضا عالیخانی - علیرضا علی احمدی - محمدرصا رسولي )
13 - ارزیابی کارایی ساختار داخلی واحدهای تصمیم گیرنده در گذشته ، حال و آینده با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای پویا و شبکه عصبی مصنوعی ( DOI : 0)
( جواد نیک نفس - محمد علی کرامتی - جلال حقیقت منفرد )
14 - تحليل عوامل اثرگذار بر توسعه صادرات غيرنفتي از منظر ريسک در گمرک جمهوري اسلامي ايران ( DOI : 0)
( مریم طنابنده - سنجر سلاجقه )
15 - بررسي ارتباط ميان رضايت مشتريان و شكايت و اعتماد مشتريان در شهرداري تهران ( DOI : 0)
( حميدرضا فولادگر - عباس سقايي )