آخرین شماره


شماره 60 سال 18
پاییز 1398
دانلود فایل

1 - ارائه‌ی مدلی جهت ارزیابی رضایت مشتریان در حوزه‌ی فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران) ( DOI : 0)
( میلاد کلاگر درونکلا - سید محمد حسن حسینی )
2 - ارزیابی عملکرد شتابدهنده های استارتاپی با استفاده از رویکرد ادغامی تحلیل پوشش داده ها و برنامه ریزی آرمانی ( DOI : 0)
( محمدرضا پارسانژاد - عمران محمدی - مجتبی نوری - سید شرف الدین حسینی نسب - سید رشید شاهچراغ )
3 - عوامل موثر بر مشارکت مشتری در فرایند توسعه محصول جدید(مورد مطالعه صنایع غذایی استان مازندران) ( DOI : 0)
( خورشید فروغی نیا - علی اکبر جوکار - محمد محمودی میمند - میرزا حسن حسینی )
4 - استراتژی های پورتفوی در بازاریابی صنعتی با رویکرد چرخه عمر محصول ( DOI : 0)
( هوشنگ نظامی وند چگینی )
5 - بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر اشتراک‌گذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز ( DOI : 0)
( سعید سعیدا اردکانی - مهدی تاج پور - الهه حسینی )
6 - طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار در شرایط تحریم ( DOI : 0)
( عزت‌اله اصغری‌زاده - سید علی ترابی - علی محقر - محمدعلی زارع شوریجه )
7 - الگوي تاثير مدیریت دانش فردی و سبک رهبری بر عملکرد سازمانی شهرداری تهران ( DOI : 0)
( وجه الله قربانی زاده - حبیب رودساز - محمد صادقی )
8 - بهینه سازی سرمایه گذاری در بیمه های عمر مبتنی بر برنامه ریزی آرمانی ( DOI : 0)
( سیدفرهنگ حسینی - رضا راعی - غدیر مهدوی کلیشمی )
9 - پیش¬بینی رشد شرکت¬های کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم¬های فراابتکاری ( DOI : 0)
( حامد ابراهیم خانی - مصطفی کاظمی - علیرضا پویا - امیر محمد فکور ثقیه )
10 - طراحی یک مدل مدیریت نگهداری و تعمیرات با استفاده از نظریه ساختار سازی تفسیری ISM ( مورد مطالعه: یک سازمان فناور ) ( DOI : 0)
( حسین بیگیان - محمدحسین کریمی گوارشکی - جعفر قیدار خلجانی )
11 - طراحی شبکه زنجیره تأمین با در نظر گرفتن هماهنگی سطوح با استفاده از تبلیغات مشارکتی در بستر فروش اینترنتی ( DOI : 0)
( علی اصغر عمادآبادی - ابراهیم تیموری - میرسامان پیشوایی )
12 - شناسایی عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار با رویکرد آمیخته ( DOI : 0)
( علیرضا علی احمدی - علی بنیادی نائینی - میر حمید تقوی )
13 - ارائه مدل خلق ارزش پیشنهادی برتر با تاکید بر تدوین استراتژی بازاریابی منحصر به فرد شرکت با استفاده از نظریه داده بنیاد ( DOI : 0)
( ابوالفضل دانایی )
14 - ارزيابي جذابيت و توانمندي فناوري سیستم عامل بومی ايران از منظر كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه ( DOI : 0)
( امیرعلی سیف الدین اصل - احسان نورزاد مقدم - فاطمه ثقفي )
15 - تبیین نقش بیمه در توسعه نهادهای مالی و رشد اقتصادی کشورهای منتخب با استفاده از روش های رگرسیونی داده های تابلویی پویا و تخمین گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) ( DOI : 0)
( محمد نصر اصفهانی - تیمور محمدی )
16 - طراحی پایدار زنجیره تأمین تولید اتانول زیستی از نیشکر ( DOI : 0)
( هادی صاحبی - هانی گیلانی )
17 - استخراج و تعیین میزان شدت اثرگذاری قواعد فقهی در طراحی سامانه الکترونیکی ارتباطی صنعت و دانشگاه‌ها در ایران ( DOI : 0)
( حسین علی احمدی جشفقانی - آرش رومانی )