آخرین شماره


شماره 61 سال 18
زمستان 1398
دانلود فایل

1 - واکاوی رفتار بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد تصمیم‌گیری ابتکاری (مورد مطالعه: کارآفرینان نوپای صنایع نانو و بایو فناوری استان تهران) ( DOI : 0)
( پوریا نوری - عبدالله احمدی کافشانی )
2 - تحلیل و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر سازه مفهومی مدیریت استعداد در صنایع خلاق ( DOI : 0)
( سیدمحمدصادق داودی - مهدی حمزه پور - علی سبحانی متین )
3 - طراحی و تدوین مدل تصمیم گیری رفتاری سرمایه گذاران با توجه نقش آمیخته بازاریابی مالی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری ( DOI : 0)
( حمید رضا شکری زاده - جمال برزگری خانقاه - ججت الله صادقی )
4 - مدل‌سازی ریاضی رضایت مشتری با رویکرد برنامه‌ریزی پویا (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های خودروساز سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو) ( DOI : 0)
( کامران جلیلیان - کامله نصیری )
5 - برنامه ریزی استراتژیک شرکت های تعاونی براساس مدل SWOT مورد مطالعه استان خراسان جنوبی ( DOI : 0)
( سید علیرضا محمدزاده - مهدی ثقفی - مهدی فغانی )
6 - کاوشی بر تبیین نقش تعدیل¬گری صفات اخلاقی روی مدل تاثیر برند خدمات بانکداری ( DOI : 0)
( محمد رضا کریمی علویجه - امیر اصلانی افراشته )
7 - آینده پژوهی ارتباطات یکپارچه بازاریابی اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور (مبتنی بر تکنیک تحلیل شبکه) ( DOI : 0)
( سید اکبر منچگانی - امیر غفوریان شاگردی - گلنار شجاعی باغینی )
8 - شناسایی خدمات دانشی شرکت آب و فاضلاب استان قم ( DOI : 0)
( مریم قلی زاده - محمد علی سرلک )
9 - توسعه چارچوبی برای توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان¬های ایرانی برمبنای سرمایه عاطفی ( DOI : 0)
( سید محمد طغرا - حسن زارعی متین - سید حسین اخوان علوی - حمیدرضا یزدانی )
10 - تبیین ساختار حقوقی تصمیم گیری ن.ج.ا.ا در قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری ( DOI : 0)
( حمیدرضا قاسمی بنابری - ابراهیم عزیزی )
11 - مدل عملکرد تجاری مبتنی بر سرمایه فکری(سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای) مطالعه موردی : شرکت های واقع درشهرک صنعتی زنجان ( DOI : 0)
( محمدرضا زاهدی - پیمان اخوان )
12 - حل مساله زمانبندی پروژه در حالت پایدار با محدودیت منابع و موعد تحویل بازه ای ( DOI : 0)
( میثم جعفری اسکندری - روزبه عزیزمحمدی )
13 - شناسايي و رتبه بندی عوامل موثر بر تجربه كاربر از سیستم‌های پیشنهاددهنده در محیط‌های آنلاين (مورد مطالعه: ديجي كالا) ( DOI : 0)
( مهدی فرمانی - محمد غفاری - حسین معینی - مصطفی زندی نسب )
14 - طراحي و توسعه الگوي سنجش كنترل استراتژيك در سازمان‌هايي با منطق خلق ارزش متفاوت ( DOI : 0)
( محمدجواد آذرشاهی - محمدتقی امینی - مهدی اکبری )
15 - تحلیل بین المللی سازی آموزش عالی ¬در ایران با تاکید بر نقش بازیگران ( DOI : 0)
( فیروزه اصغری )
16 - شناسایی روندهای آتی و ترسیم وضعیت آرمانی آموزش فنی حرفه ای از نظر خبرگان ( DOI : 0)
( سرور سفیدگر - حسین علی احمدی جشفقانی - علیرضا علی احمدی )
17 - طراحی الگوی رفتار معنوی در سازمان های رسانه ای ( DOI : 0)
( علی اکبر فرهنگی - عباسعلی رستگار - بنفشه فتوت - عظیم الله زارعی )