آخرین شماره


شماره 31 سال 11
تابستان 1391
دانلود فایل

1 - طراحی چارچوب جامع ارزیابی آمادگی برای پیاده سازی مدیریت دانش ( DOI : 0)
( فرناز برزین پور - پيمان اخوان - مهران کرمي )
2 - پيش بيني امكان رخداد حوادث با رويكرد منطق فازي بمنظور مديريت بر حوادث در قالب سيستم پشتيبان تصميم ( DOI : 0)
( )
3 - طراحی الگوی جامع سیاستگذاری قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( محمد تقی امینی - محمد محمودی میمند - محمدمهدی پرهیزگار - محمد رضا مشایخ )
4 - ارزیابی تولید در کلاس جهانی در صنعت فرآورده های گوشتی ایران ( شاهد تجربی: شرکت فرآورده های گوشتی کاله) ( DOI : 0)
( رمضان غلامی اواتی - علی میرزایی - زینب الیاسی )
5 - ارزیابی و انتخاب پروژه های توسعه¬ای فولاد با استفاده از رویکرد ترکیبی تئوری سیستم های خاکستری، تئوری مجموعه¬های مبهم و برنامه¬ریزی آرمانی صفر و یک ( DOI : 0)
( حسین صفری - محمد هادی خلوصی - سمیه خلوصی )
6 - نوآوري در ترکيب فرآيند تفکرتئوري محدوديت ها وپويايي هاي سيستمي (يک مورد کاربردي در مديريت زنجيره تامين) ( DOI : 0)
( مهدي غضنفري - حسين محمدي )
7 - واکاوي ابعاد و مولفه هاي مدل شايستگي هاي مديران در سيستم بانکي (يک رويکرد کيفي) ( DOI : 0)
( فريبرز رحيم نيا - وجیهه هوشیار )