آخرین شماره


شماره 33 سال 11
زمستان 1391
دانلود فایل

1 - شکل‏گیری چارچوبی برای توسعه نظام های منطقه ای نوآوری مبتنی بر تجارب موفق سایر کشورها ( DOI : 0)
( میثم جعفری - حامد نوذری - محمد ابراهیم صادقی - سید سعید منجم زاده )
2 - چارچوب سیستمی پیاده سازی دولت الکترونيکي يکپارچه ( DOI : 0)
( فاطمه ثقفي - کلثوم عباسی شاهکوه - نسرین دسترنج )
3 - انتخاب و بكار گيري مدل مناسب براي بازاريابي الكترونيكي محصولات پائين دستي پتروشيمي ( DOI : 0)
( ميرزا حسن حسيني - محسن رضايي )
4 - بررسی وضعیت و پیش بینی منظرهای عملکرد سازمانی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) از طریق مؤلفه‌های سرمایه فکری (مطالعه موردی دانشگاه ارومیه) ( DOI : 0)
( غلامرضا طالقانی - نوروز محمد قنبرزاده - صابر علی زاده )
5 - توسعه الگوریتم تعیین کنشگران کلیدی در شبکه های اجتماعی چندلایه با درنظرگرفتن همزمان مشخصه های فردی و ساختار ارتباطات میان اعضای شبکه ( DOI : 0)
( فرناز برزین پور - سمیه علیزاده - بنت الهدی علی احمدی )
6 - مدلهای تعیین و مدیریت دستمزد نیروی کار در اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با مدل نئوکلاسیک ( DOI : 0)
( مهرداد آقا محمد علی کرمانی - ایرج توتونچیان - حمیدرضا نویدی - رمضانعلی مروی )
7 - کاهش شکاف کیفیت خدمات در راستای افزایش ارزش ایجاد شده ی مشتریان به کمک مدل سروکوآل (مورد تحقیق : یک بیمارستان دولتی در مشهد) ( DOI : 0)
( مصطفی کاظمی - سعیده فنودی )
8 - تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون ( DOI : 0)
( فریبرز رحیم نیا - ژاله فرزانه حسن زاده )