آخرین شماره


شماره 38 سال 13
بهار 1393
دانلود فایل

1 - بررسی و تبیین نقش علّی مدیریت دانش در اثربخشی سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی؛ دانشگاه علم و صنعت ایران) ( DOI : 0)
( پیمان اخوان - مرضیه باقری )
2 - رابطه میزان استفاده از مدیریت دانش با انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 92-91 ( DOI : 0)
( مهرنوش جعفری - پریوش جعفری - علی حسن بیگی )
3 - رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت مشتری: نقش میانجی¬گری رضایت شغلی ( DOI : 0)
( مهدی حقیقی کفاش - زهره دهدشتی شاهرخ - حسن غریبی )
4 - ميز كار متناسب مهم‌ترین عامل آنتروپومتري در اجرای سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد مدل‌سازی ساختاری ( DOI : 0)
( مرضیه باباییان پور - محمد مهدی مصطفوی دهزویی - حسين بحريني )
5 - چگونگی مواجهه با"مدیریت تغییر ذهنیت" تحت پارادایم مدرنیته در فضای جهانی سازی ( DOI : 0)
( محمد رضا مشایخ )
6 - بهبود استخراج قوانين وابستگي در انتخاب گروه هاي دانشي در تيم پروژه با تركيب روشهاي داده كاوي با تكنيك TOPSIS ( DOI : 0)
( سيدكمال چهارسوقي - احمد نورنگ - مجيد حسني - دانيال بيدگلي )
7 - مدل تحلیل جو سازمانی خلاق در سازمان‌های تحقیق و توسعه ( DOI : 0)
( منصور صادقی مالمیر )
8 - مدیریت ریسک زنجیره تامین با رویکرد شناسایی و مواجهه با نقاط آسیب زا با استفاده از تاپسیس فازی ( DOI : 0)
( امیر محمد فکور ثقیه - لعیا الفت )