آخرین شماره


شماره 62 سال 19
بهار 1399
دانلود فایل

1 - نقش‎های کارآفرینان فناور در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه ( DOI : 0)
( امیرمهدی میثمی - قنبر محمّدی الیاسی - سید رضا حجازی - علي مبيني دهكردي )
2 - تجزیه و تحلیل استراتژی کسب و کار صنعت پرداخت الکترونیک، منطبق با پالت راهبرد ( DOI : 0)
( امین صحرائی - علیرضا معینی )
3 - تحلیل اثرتولیدوانواع سرمایه گذاری درمنتخبی ازکشورهای سازمان همکاری اسلامی ( DOI : 0)
( الهام نیک نژاد - همایون رنجبر - حسین شریفی رنانی )
4 - کاربست رویکرد کارآفرینانه در ایجاد مدل کسب و کارهای تأمین انرژی مطالعه موردی؛ بازار بین المللی گاز ( DOI : 0)
( امیرهوشنگ کرمی - سید مجتبی سجادی - سید رضا حجازی - عسگر خادم وطنی )
5 - طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی ( DOI : 0)
( مهدی رحیمی - هادی رزقی - علی اکبر فرهنگی - نادر محقق )
6 - الگوی روابط بین پیشایندهای رهبری شبکه‎ای ( DOI : 0)
( روح اله شریفی - حسن الوداری - رضا رسولی - محمد منتظری )
7 - تحلیل نقش سبک زندگی و قوم‌گرایی بر قضاوت مصرف‌کنندگان درباره محصولات لوازم خانگی داخلی ( DOI : 0)
( رضا شافعی - امیر غفوریان شاگردی - سارا ساعدی )
8 - طراحی مدل ژنتیکی هویت برند: رویکردی نوین در مدیریت برند آموزش عالی ( DOI : 0)
( آزاده فاطمی فر - ناصر ازاد - عبداله نعامی - عادل فاطمی )
9 - انتخاب سبد سهام تحت محدودیت های معاملاتی و عدم قطعیت داده ها با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار و الگوریتم فرا ابتکاری NSGA-II ( DOI : 0)
( پژمان پیکانی - عمران محمدی - فرناز برزین پور - علیرضا جندقیان )
10 - الگوی ترکیبی بسط عملکرد کیفیت و مهندسی کانسی در طراحی احساس‌گرا با رویکرد مدل‌های تصمیم‌گیری گروهی ( DOI : 0)
( غلامرضا هاشم زاده - محمدرضا بهرامی - فاطمه سادات یزدانی )
11 - مرور نظام‌مند کاربردهای شبکه عصبی مصنوعی در مدیریت زنجیره تأمین ( DOI : 0)
( سید مجتبی حسینی بامکان - عارف طغرالجردی - پوریا مالکی نژاد )
12 - پیشران‌های کلیدی اثرگذار بر همکاری‌های راهبردی بین‌المللی در صنعت خودرو: مروری نظام‌مند ( DOI : 0)
( فرهاد توده روستا - علی حیدری - علی اصغر پورعزت - امیر البدوی )
13 - طراحی مدل آینده‌نگاری توسعه‌ پایدار با رویکرد برنامه‌ریزی سناریو مبنا و سیستم داینامیک (مورد مطالعه: استان یزد) ( DOI : 0)
( حمید بابایی میبدی - غلامرضا گودرزی - عادل آذر - فیروزه عزیزی )
14 - طراحی سیستم سنجش بلوغ سازمانی برای سازمان های کوچک و متوسط- مطالعه موردی: شرکت های بازی سازی دیجیتال ( DOI : 0)
( امین عالی پور هفشجانی - علیرضا علی احمدی )
15 - بررسی عوامل موثر بر اثربخشی امضا الکترونیک در رونق فضای کسب و کار بین بنگاهی(مطالعه موردی:صنعت نفت) ( DOI : 0)
( عصمت مسعودی )