آخرین شماره


شماره 63 سال 19
تابستان 1399
دانلود فایل

1 - شناسایی عوامل تأثیرگذار در مشارکت عمومی-خصوصی در طرح‌های زیرساخت عمران شهری و ارائه الگوی مناسب. موردمطالعه: شهرداری تهران. ( DOI : 0)
( اسماعیل غفاری - کرم اله دانش فرد - غلامرضا معمارزاده طهران )
2 - مفهوم پردازی کارآفرینی شهری با رویکرد نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: شهر تهران) ( DOI : 0)
( مینا شهامت نژاد - بابک ضیاء - مجید اشرفی - فریدون آزما )
3 - طراحی الگوی مدیریت دانش مبتنی بر رویکرد نوآوری باز در مراکز دانشگاهی ( DOI : 0)
( رضا حسنوی - ابراهیم مسیبی - معصومه اولادیان )
4 - تحلیل رابطه بین استراتژی سازمان و شایستگی بر ارزش و یکتایی سرمایه انسانی ( DOI : 0)
( مریم اخوان - شیرین طالبی )
5 - طراحی الگوی بهبود خرید آنلاین با استفاده از تکنیک مدلسازي ساختاري تفسيري ( DOI : 0)
( آمنه کیارزم - لطف الله فروزنده دهکردی - محمد محمودی میمند - میرزاحسن حسینی )
6 - رسانه اجتماعی و ایجاد ارزش: نقش رضایت تعامل ( DOI : 0)
( سید امیر حسین مدنی - ابوالفضل دانایی - غلامرضا جندقی )
7 - شناسایی و سطح بندی مهمترین عوامل موثر بر موفقیت برند محصولات کسب و کار های دانش بنیان صنعتی با استفاده ازتکنیک ISM (شاهد تجربی: واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان) ( DOI : 0)
( حسنعلی آقاجانی - عبدالحمید صفایی قادیکلایی - میثم شیر خدایی - حسن واحدی )
8 - بررسی رابطه میان مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد سازمانی (موردمطالعه: سازمان خرید در بخش دولتی) ( DOI : 0)
( حامد رضائی - علیرضا علی احمدی )
9 - قابلیتهای پویای مدیریتی و کارآفرینی فناورانه بین الملل:تشخیص و بهره برداری فرصتهای فناورانه بین الملل در استارتاپهای حوزه فناوری اطلاعات ( DOI : 0)
( mohammad amin keshmiri hagh - محمد حسن مبارکي - جهانگیر یدالهی فارسی - علي مبيني دهكردي )
10 - ارائه الگوی ارتقاء مزیت رقابتی کسب‏ وکارها از طریق آموزش‏ عالی ( DOI : 0)
( زهرا محمدی نصرآبادی - زهرا طالب - یعقوب انتظاری - عصمت مسعودی )
11 - تحلیل نقش فرهنگ سازمانی در بروز رفتارهای کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرسنندج ( DOI : 0)
( سید محمد موسوی جد - آرمان احمدی زاد - حیدر محمدی )
12 - توسعه مدلی جهت ارزیابی عوامل پذیرش فن‌آوری اطلاعات در بخش سلامت (مطالعه موردی: استقرار سیستم‌ برنامه‌ریزی منابع بیمارستانی در بیمارستان‌های دولتی استان سمنان) ( DOI : 0)
( سید محمد حسن حسینی - ابراهیم خالقیان - محمد میرباقری جم )
13 - بررسی تاثیر مدیریت استعداد آینده محور بر موفقیت مسیر شغلی؛ تبیین نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر(مورد مطالعه: مشاغل پروژه ای نفت و گاز جنوب) ( DOI : 0)
( محمد جعفری - علی شریعت نژاد - سیده نسیم موسوی - رضا ولی نژاد )
14 - بررسی تاثیر کارکرد مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی‌درون‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان ( DOI : 0)
( حمیده جمالی - مجید اسماعیل پور - فخریه حمیدیان پور )
15 - مدلسازی بانکداری جامع با تاکیدبر توانمندسازی کارکنان ( DOI : 0)
( حمیدرضا کاظمی - ناصر حمیدی - بابک حاجی کریمی )