آخرین شماره


شماره 64 سال 19
پاییز 1399
دانلود فایل

1 - تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با نقش میانجی: مسئولیت اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) ( DOI : 0)
( مجتبی فرخی - علی نصر اصفهانی - علی صفری )
2 - بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری الکترونیکی و آمیخته در آموزش سازمانی ( DOI : 0)
( معصومه کبریایی )
3 - ارزیابی عملکرد بیمارستان های خصوصی استان گیلان با رویکردBSC و به روش ANP ( DOI : 0)
( مهناز همتی نوعدوست گیلانی )
4 - پیش در آمدی بر تولید دانش اسلامی ( DOI : 0)
( مصطفی جعفرپیشه فرد - محمد سعید جبل عاملی )
5 - چرخه حیات پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران: رویکرد تحلیل ذینفعان کلیدی ( DOI : 0)
( مجتبی دشتی - میثم شهبازی - عادل آذر - محمد حسن ملکی )
6 - بهینه سازی در مسائل طراحی چیدمان با طراحی مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط ( DOI : 0)
( احمد جعفرنژاد چقوشی - محمد رضا مهرگان - ایمان عباسی )
7 - تبیین انرژی سازمانی بهره ور با استفاده از تحلیل عوامل میدان نیرو ( DOI : 0)
( علیرضا حسین بیگی - سعیده نصرت ابادی - عباس شول - حسین آرمان )
8 - مدل‌ پویای تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد تولید ناخالص داخلی ( DOI : 0)
( محمدتقی تقوی فرد - اسفندیار جهانگرد - آمنه خدیور - ملیکا مهرکام )
9 - ارائه چارچوبی برای اصلاح و بهبود فرآیندها با استفاده از رویکرد ترکیبی QFD و تصمیم‌گیری چندمعیاره در بستر استاندارد BPMN.2 ( DOI : 0)
( دکتر رضا عباسی - سمانه غیاثی - سعید صفری )
10 - تاثیر رفاه روانی کارکنان بر ایجاد انگیزه جهت نوآوری در شرکت (موردمطالعه: شرکت‌های پتروشیمی استان بوشهر) ( DOI : 0)
( نسیم بهشت خو - فخریه حمیدیان پور - مجید اسماعیل پور )
11 - تئوری بازی ها در انتخاب اتحادهای استراتژیک بر مبنای استراتژی نوآوری؛ بررسی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ( DOI : 0)
( فاطمه حاج اسمعیلیان - هوشنگ نظامی وند چگینی - طهمورث حسنقلی پور )
12 - شناسایی عوامل موثر بر بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه بین المللی برای کسب و کارهای تامین انرژی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران) ( DOI : 0)
( امیرهوشنگ کرمی - سید مجتبی سجادی - سیدرضا حجازی - عسگر خادم وطنی )
13 - بررسی مدل استقرار و توسعه هوش تجاری در سازمان جهت ارتقاء تصمیم گیری (مورد مطالعه : بانک اقتصادنوین) ( DOI : 0)
( پیام یاغلی - طهمورث سهرابی - سید علیرضا درخشان )
14 - ارزیابی‌تأثیر اشتیاق به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد گردشگران با نقش واسطه‌ای تعامل مشتری با مشتری و وفاداری نگرشی و کنشی (مورد مطالعه: گردشگران اروپایی شهر اصفهان) ( DOI : 0)
( یزدان شیرمحمدی - رمضان غلامی اواتی - مریم محمدی مقدم )
15 - تبیین عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ نوآوری و ارزیابی آن در صنایع لبنی استان مازندران ( DOI : 0)
( علیرضا علی احمدی - ناهید ساروی مقدم )
16 - بررسی کارکرد نمادگرایی در برندسازی شرکتی ( DOI : 0)
( معبود عباس زاده - سیدمحمد طباطبایی نسب )
17 - بررسي تاثير اجحاف در محيط کار بر سايش اجتماعي کارکنان با نقش ميانجي نقض قرارداد روان¬شناختي ( DOI : 0)
( اکبر بهمنی )