آخرین شماره


شماره 45 سال 14
زمستان 1394
دانلود فایل

1 - چگونگی احصای قواعد فقهی برای دستیابی به بخشی از باید و نبایدهای مدیریتی در سطح سازمان (حوزه مطالعه موردی: وظایف برنامه ریزی راهبردی) ( DOI : 0)
( علیرضا علی احمدی - عطاالله رفیعی آتانی )
2 - ارائه مدل پذیرش سیستم عامل متن باز کارساز در کشور ( DOI : 0)
( فاطمه ثقفي )
3 - واکاوی نقش مولفه های مدیریت دانش بر فراموشی سازمانی ( DOI : 0)
( پيمان اخوان )
4 - انتخاب روش مناسب تأمين مالي نوآوری¬ها با رویکرد مديريت جهادی ( DOI : 0)
( میرسامان پیشوایی - سامان احسنی زاده )
5 - سناریونگاری صنعت نفت و گاز ایران در شرایط تحریم، مبتنی بر رویکرد عدم قطعیت های کلیدی و تحلیل اثرات متقابل ( DOI : 0)
( حامد امینی - علی بنیادی نایینی - میرسامان پیشوایی )
6 - مکانیابی تسهیلات انتقال پسماند با در نظر گرفتن صف ماشین های جمع آوری و ملاحظات زیست محیطی- اجتماعی. مطالعه موردی: شهرتهران ( DOI : 0)
( آرمین جبارزاده )
7 - استراتژی ارزیابی اثربخشی عملکرد زنجیره تأمین ناب/چابک در جهت توسعه صنعت سیمان کشور با مدل AHP-Fuzzy ( DOI : 0)
( مهدي غضنفري - سید علی بنی هاشمی )
8 - تاثير سکوت سازماني بر تمايل به ترک خدمت کارکنان به واسطه حمله عاطفي در ميان کارکنان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي شهر مشهد ( DOI : 0)
( وجیهه هوشیار - مجيد رحيمي قره چماق )
9 - مطالعه اثرات چابکی زنجیره تأمین بر سودآوری با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شرکت ماموت) ( DOI : 0)
( رضا عبدلی بیدهندی - حسین دهقان )
10 - بررسی نقش فرهنگ سازمانی در موفقیت استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در صنایع خودروسازی ( DOI : 0)
( سید محمد حسن حسینی - علی اکبر حسنی )
11 - ارائه الگوی راهبردی توسعه امنیت ساختمان‌ها در برابر زلزله ( DOI : 0)
( نعمت‌اله انوری - سهیلا بورقانی فراهانی )