آخرین شماره


شماره 46 سال 15
بهار 1395
دانلود فایل

1 - طراحی مدل کسب و کار برای شبکه‏ای از سازمان‏های همکار ( DOI : 0)
( ایمان صادق زاده - علیرضا علی احمدی )
2 - ارائه مدل سنجش میزان تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه های فکری در یک مرکز دانش بنیان ( DOI : 0)
( پيمان اخوان - محمدرضا زاهدی )
3 - مقايسه¬ي رويکردهاي سنتي تحليل پوششي داده ها و ارائه يک الگوريتم جديد به منظور انتخاب سبد سرمايه¬گذاري و کاربرد آن براي انتخاب سهام شرکت¬هاي فعال پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ( DOI : 0)
( عمران محمدی )
4 - رویکردی نوین مبتنی برتجزیه و تحلیل آنالیز خطا و کپ¬لند جهت استخراج و اولویت بندی مخاطرات موثر بر مدت زمان تکمیل پروژه¬ها ( DOI : 0)
( مجتبی صالحی )
5 - ارائه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و کارت امتیازی متوازن BSC-FTOPSIS ( DOI : 0)
( محمد احسانی فر - کیومرث عباسی )
6 - طراحی زنجیره¬تامین تکنولوژی در یک بنگاه مادر با استفاده از تکنیک معماری محصول (مطالعه¬موردی صنعت خودروسازی ایران) ( DOI : 0)
( احمد کریم پور کلو - محمد رضا آراستی - محمدرضا اکبری جوکار )
7 - تأثیر نااطمینانی سیاست‌های مدیریت تقاضا بر بازدهی بازار سرمایه (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران) ( DOI : 0)
( سید محمد آقا میری )
8 - بررسی تاثیر سبک حل مساله شهودی بر رفتار نوآورانه کارشناسان فناوری اطلاعات با نقش تعدیلگر رفتار تسهیم دانش ( DOI : 0)
( سید مرتضی غیور - امیر غفوریان شاگردی - یحیی کاتب )