آخرین شماره


شماره 27 سال 10
تابستان 1390
دانلود فایل

1 - بررسی نقش ابزارهای مدیریت دانش در توانمندسازی کارکنان با استفاده از AHP فازی ( DOI : 0)
( علیرضا علی احمدی - میثم جعفری )
2 - بررسی اثر رهبری و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در مراکز تحقیق و توسعهای ( DOI : 0)
( پیمان اخوان - محمد ابراهیم سنجقی )
3 - بهينه سازي پورتفوليو با رويکرد متغيرهاي تصادفي فازي ( DOI : 0)
( فرزاد ستاری اردبیلی )
4 - رویکردیکپارچه در تنظیم سیاست نگهداری و قیمت گذاری کالا از طریق برنامه ریزی چند سطحی و چند هدفه در شرایط بدون همکاری ( DOI : 0)
( سيد غلامرضا جلالي نائيني - کامران شهانقی )
5 - طراحی مدل مفهومي نوآوري آينده نگر ( DOI : 0)
( فاطمه ثقفی - بهروز زارعی - کلثوم عباسی شاهکوه )
6 - ارائه مدل ارزيابي سياست ها در صنعت دارو با بهره گيري از کارت امتیازی متوازن و تطبيق بامدل اسکاپ ( DOI : 0)
( سحر کوثری )
7 - شناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر بر رضایت مشتریان(CSI) به عنوان پیشنیاز مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در بانک ملت ( DOI : 0)
( فرشته امین )
8 - بررسي نظام ارزشيابي كاركنان شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي و نقش آن در شناسايي عملكرد ( DOI : 0)
( محمد علی سرلک )