آخرین شماره


شماره 50 سال 16
بهار 1396
دانلود فایل

1 - تاثیر چابکی عملیاتی بر عملکرد سازمانی در سازمانهای خدماتی(بانک های ایران بعنوان نمونه) ( DOI : 0)
( مهدی ارجلو - کامران فیضی - ابوالفضل کزازی - محمدتقی تقوی فرد )
2 - نقش فرهنگ سازمان بر تمایل مدیران به پذیرش فناوری تولید سبز در صنعت ریخته‌گری ( DOI : 0)
( غلامرضا هاشم زاده )
3 - تبيين مهم¬ترين چالش‌ها و عوامل موفقيت تجاري¬سازي دستاوردهاي پژوهشي (مورد مطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات) ( DOI : 0)
( حسين افتخاري - فاطمه ثقفي )
4 - توسعه شاخص هايي براي ارزيابي وضعيت صادرات گاز طبيعي ايران با رويکرد امنيت تقاضاي انرژي ( DOI : 0)
( هادی صاحبی - پوریا سوری )
5 - مدلسازی عوامل موثر بر وفاداری مشتری به برند اینترنتی با استفاده از روش دیمتل فازی، شرکت ارتباطات مبین نت ( DOI : 0)
( شادی پارسایی منش - علی بنیادی نائینی )
6 - ارزیابی تاثیر گرایش به پذیرش تغییر سازمانی بر افزایش رضایت مشتریان با درنظر گرفتن متغیر میانجی بازاریابی رابطه¬مند ( DOI : 0)
( سید محمد حسن حسینی - زهرا عامری )
7 - تبیین مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد بهبود فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: وزارت دادگستری) ( DOI : 0)
( سعید عسکری ماسوله - سعید عسکری ماسوله - محمود محمدیان )