آخرین شماره


شماره 52 سال 16
پاییز 1396
دانلود فایل

1 - اثرات عوامل منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی سازمانهای تولیدی ( مورد مطالعه : شرکت‌های پتروشیمی منطقه عسلویه و ماهشهر) ( DOI : 0)
( سهیلا بورقانی فراهانی - بنفشه فتوت - مریم خادم )
2 - بررسي تاثير ابعاد مديريت منابع انساني الكترونيك بر ايجاد چابكي سازمانی (مورد مطالعه: بانكهاي شهر بوشهر) ( DOI : 0)
( فخریه حمیدیان پور - مجید اسماعیل پور - حبیبه فیروزی )
3 - مدل راهبردهای یکپارچه عملیات مبتنی بر فناوری اطلاعات و کارکرد آن¬ها در عملکرد سازمانی ( DOI : 0)
( سید محمود زنجیرچی - حمیدرضا شکری زاده - نگار جلیلیان )
4 - مدل نقش دانش فن آورانه در تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه ( DOI : 0)
( حسین ابوالحسنی - علی داوری - فرهاد سنجری فرد )
5 - ارزیابی و انتخاب سطح تکنولوژی در صنعت خودروسازی با استفاده از رویکرد FANP-DEMATEL-PANDA)) ( DOI : 0)
( دکتر عمّار فیضی - حبیب اله جوانمرد )
6 - شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال آموزش در میان منابع انسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی غرب کشور ( DOI : 0)
( یاسر صیادی - سعید رجایی پور - یاسمین عابدینی - خلیل غلامی )
7 - انتخاب فرآیند استراتژیک بمنظور بکارگیری در متدولوژی شش سیگمای ناب در راستای بهبود عملکرد با استفاده از رویکرد ترکیبی BSC&DEA ( DOI : 0)
( اردشیر بذرکار - سلیمان ایرانزاده )
8 - شناخت مؤلفه های فرهنگ سازمانی و اثر آن بر ابعاد توانمند سازی منابع انسانی (مورد مطالعه: شهرداری مشهد) ( DOI : 0)
( یوسف رمضانی - فریبرز رحیم نیا - سعید مرتضوی - غلامرضا ملک زاده )
9 - ارایه یک مدل ارزیابی عملکرد مبتنی بر رویکردهای کارت امتیازی متوازن (BSC) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) مطالعه موردی یکی از شرکت‌های صنایع غذایی کشور ( DOI : 0)
( شیرین عادلی - روزبه قوسی - رامیار دباغیان )
10 - هویت برند ملی صادراتی ایران و استراتژی ترفیع آن ( DOI : 0)
( داود فیض - سید محمد میرمحمدی - محمد مهدی ایزدخواه )
11 - تاثیرفناوری اطلاعات در تمرکززدایی از پایتخت و مدیریت بهینه شهر تهران ( DOI : 0)
( علی نعیمی صدیق - آرمان ساجدی نژاد )
12 - جهت¬گیری¬های راهبردی در سطح کسب و کار و تاثیر آن بر عملکرد برند ( DOI : 0)
( امیر غفوریان شاگردی - علی پورنگ - امید بهبودی )
13 - ارائه یک روش نوین برای تجزیه و تحلیل داده‌های رضایت مشتری (مطالعه موردی صنایع خودرو: خودروی لوگان) ( DOI : 0)
( مهناز ابراهیمی صدرآبادی - علی محمد کیمیاگری - سیدمهدی سیداصفهانی )
14 - مدل ارزیابی بلوغ معماری سازمانی در یک بانک ایرانی (مطالعه موردی) ( DOI : 0)
( مسعود عسگری مهر - کامران فیضی - سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی - سید حبیب الله طباطبائیان )
15 - الگوی مدیریت راهبردی اجرای خط مشی¬های سازمان های فرهنگی ( DOI : 0)
( وجه الله قربانی زاده - فتاح شریف زاده - داوود حسین پور - محمود مروج )
16 - تصميم گیری چند معیاره تركيبي پویا با روش ویكور فازی نوع دوم برای تصمیم گیری در صنعت تولید كاغذ ( DOI : 0)
( میثم جعفری اسکندری - رامین صادقیان - فتانه یاراحمدی - مصطفی یوسفی طزرجان )
17 - مطالعه رفتار سوختگیری و تمایلات رانندگان به منظور طراحی زیرساخت جایگاه های سوختگیری هیدروژن (مطالعه موردی: شهر مشهد) ( DOI : 0)
( احسان لطفی - رضا شیخ - بزرگمهر اشرفی )
18 - بررسی عوامل کلیدی جمع سپاری و تأثیر آن بر موفقیت پروژه (مورد مطالعه: شرکت پدیده شاندیز) ( DOI : 0)
( میر حمید تقوی - علیرضا علی احمدی - محمدعلي شفيعا - پیمان اخوان - علی بنیادی نائینی )