جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13951018714254503 ارزیابی تکنولوژی با توجه به شاخصه های زیست محیطی در فرایند انتقال تکنولوژی با استفاده از رویکرد بولزای، ویکور و تاپسیس
علیرضا علی احمدی
خاطره شجاعی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)