جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396111313263050598 بررسی تاثیر برند کارفرما بر بهره وری نیروی انسانی با میانجی گری مدیریت استعداد
یونس نظری
مجید رمضان
محمد ابراهیم سنجقی
مسیح ابراهیمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)