جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139606291124108150 بررسی اثر متغیرهای فناورانه و یادگیری سازمانی بر روی عملکرد سازمانی با میانجیگری نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)
محمد اقدسی
مهدی جنیدی جعفری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)