جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139704301845143389 ارائه الگوی ارزیابی خط مشی های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت
کامبیز حمیدی
کرم اله دانشفرد
اصغر سیف
سید علی اکبر احمدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)