جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970509164435153586 طراحی مدل مفهومی ساختاری – تفسیری رهبری ناب؛ مبتنی بر رهیافت های جامع جوهره مفهوم ناب
میر علی سید نقوی
جهانیار بامداد صوفی
مهدی حمزه پور
مرجان اعتمادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)