جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139511131148404837 طراحي مدل مديريتي براي پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي (با تاكيد بر همگرايي رسانه ها )
بابك راهنورد
علي اكبر فرهنگي
اميرحسين محمد داودي
كامران محمد خاني
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)