جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941228181541447 بررسی ارتباط بین تفکراستراتژیک و هوش هیجانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان ایلام)
عماد گل‌محمدی
میعاد گل‌محمدی
مریم نکوئی‌زاده
2 13951018750464507 بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه های هوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان با استفاده از روش دیمتل (مطالعه موردی: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران)
علی بنیادی نایینی
سیروس امیرقدسی
3 139602041217315770 رابطه هوش هیجانی مدیران آموزشی مقطع دبیرستان و سبک مدیریت آنان
عصمت مسعودی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)