• صفحه اصلی
  • توسعه الگوي مديريت ريسك در فرايند تداركات سازمان¬هاي پروژه محور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412121248411352 بازدید : 3791 صفحه: 107 - 122

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط