• صفحه اصلی
  • تدوین ره‌نگاشت جانشین‌پروری در سطح سازمان (مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز- منطقه 3 عملیات انتقال گاز)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1395060712153241 بازدید : 18122 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط