فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 محمدرضا غلامیان هیات علمی دانشیار دکترا
2 اکبر بهمنی استاد دکترا
3 علیرضا علی احمدی عضو هیات علمی استاد دکترا
4 عمران محمدی دانشگاه علم و صنعت دانشیار دکترا
5 فریبرز فتحی چگنی استادیار دکترا
6 محمد فتحیان Iran University of Science and Technology (IUST) استاد دکترا
7 حامد نوذری فوق دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران دانشجو دکترا
8 سیامک نوری دانشکده مهندسي صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران استاد دکترا
9 mehdi ghazanfari Iran University of Science and Technology (IUST) استاد دکترا
10 علیرضا معینی دانشگاه علم و صنعت استاد دکترا
11 علی بنيادی نائينی دانشگاه علم و صنعت استاد دکترا
12 امیر غفوریان شاگردی استاد دکترا
13 Hossein  Ali Ahmadi Jeshfaghani Iran University of Science and Technology دانشیار دکترا
14 غلامحسین خالقی - دانشیار دکترا
15 محمد مهدوی مزده علم و صنعت ايران استاد دکترا
16 احمد ماکوئي دانشگاه علم و صنعت ايران استاد کارشناسی
17 میرسامان  پیشوایی دانشگاه علم و صنعت ایران دانشیار دکترا
18 سيد غلامرضا  جلالي نائيني صنایع استاد دکترا
19 بتول رحیمی استادیار دکترا
20 مهدی حیدری استاد دکترا
21 سعید میرزا محمدی دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی
22 روزبه قوسی علم و صنعت ایران استاد کارشناسی
23 هادی صاحبی دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی
24 مهرداد آقا محمد علی کرمانی دانشگاه علم‌ و صنعت ایران استاد کارشناسی
25 عصمت  رحیمی استادیار دکترا
26 آرمین  جبارزاده دانشگاه علم و صنعت استاد کارشناسی
27 محمد علی  شفیعا علم وصنعت استاد کارشناسی ارشد
28 سیدمهدی Sadat Rasoul دانشیار دکترا
29 سعید یعقوبی عضو هیات علمی استاد دکترا