فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Mendeley
1 مهدي  غضنفری mehdi@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت استاد دکترا
2 علی بنيادی نائينی Bonyadi@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت استاد دکترا
3 سيد غلامرضا  جلالي نائيني sgjalali@iust.ac.ir صنایع استاد دکترا
4 حشمت عرفانی e_mohammadi@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت استاد دکترا
5 میرسامان  پیشوایی pishvaee@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران دانشیار دکترا
6 آرمین  جبارزاده arminj@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت استاد کارشناسی
7 امیر غفوریان شاگردی ghafourian@imamreza.ac.ir استاد دکترا
8 علیرضا علی احمدی pe@iust.ac.ir عضو هیات علمی استاد دکترا
9 مهدی حیدری mheeydari@iust.ac.ir استاد دکترا
10 غلامحسین خالقی Khaleghi@iust.ac.ir - دانشیار دکترا
11 سیامک نوری snoori@iust.ac.ir دانشکده مهندسي صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران استاد دکترا
12 سعید میرزا محمدی mirzamohammadi@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی
13 احمد ماکوئي amakui@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ايران استاد کارشناسی
14 روزبه قوسی ghousi@iust.ac.ir علم و صنعت ایران استاد کارشناسی
15 محمد فتحیان fathian@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استاد دکترا
16 هادی صاحبی hadi_sahebi@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی
17 محمدرضا غلامیان gholamian@iust.ac.ir هیات علمی دانشیار دکترا
18 محمد مهدوی مزده mazdeh@iust.ac.ir علم و صنعت ايران استاد دکترا
19 علیرضا معینی moini@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت استاد دکترا
20 Hossein  Ali Ahmadi Jeshfaghani aliahmadi@iust.ac.ir Iran University of Science and Technology دانشیار دکترا
21 فریبرز فتحی چگنی farifth@gmail.com استادیار دکترا
22 حامد نوذری ham.nozari.eng@iauctb.ac.ir فوق دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران دانشجو دکترا
23 بتول رحیمی rahayesh.rahimi@gmail.com استادیار دکترا
24 مهرداد آقا محمد علی کرمانی m_kermani@iust.ac.ir دانشگاه علم‌ و صنعت ایران استاد کارشناسی
25 محمد علی  شفیعا Omidshafia@iust.ac.ir علم وصنعت استاد کارشناسی ارشد
26 سعید یعقوبی yaghoubi@iust.ac.ir عضو هیات علمی استاد دکترا
27 سیدمهدی Sadat Rasoul sadatrasoul@gmail.com دانشیار دکترا