• صفحه اصلی
  • متدولوژی تبیین نقش مبانی و اصول ارزش‌های اسلامی در طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های راهبردی (مطالعه موردی: طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های اقتصادی کشور(

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412082138411230 بازدید : 8004 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط