• صفحه اصلی
  • ارزیابی تولید در کلاس جهانی در صنعت فرآورده های گوشتی ایران ( شاهد تجربی: شرکت فرآورده های گوشتی کاله)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412121658401366 بازدید : 3320 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط