• صفحه اصلی
  • طراحی زنجیره¬تامین تکنولوژی در یک بنگاه مادر با استفاده از تکنیک معماری محصول (مطالعه¬موردی صنعت خودروسازی ایران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139507121448343536 بازدید : 6550 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط