• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر مدیریت محیطی و زنجیره تأمین سبز و اثر آن ها بر عملکرد سبز ( مورد بررسی شرکت پارس خزر )

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139511201614264918 بازدید : 9139 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط