• صفحه اصلی
  • مدلی برای تغییر ساختارهای حاکمیتی برای اجرای حکومت دینی مبتنی بر ولایت ‏فقیه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139602091758425813 بازدید : 9341 صفحه: 207 - 224

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط