• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه میان مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد سازمانی (موردمطالعه: سازمان خرید در بخش دولتی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981107215033 بازدید : 14839 صفحه: 3 - 18

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط