• صفحه اصلی
  • چارچوب توسعه‌یافته مدل مفهومی آینده‌نگاری راهبردی گردشگری خلاقیت‌بنیان‌روستایی ایران در افق 1424

اشتراک گذاری

آدرس مقاله