• صفحه اصلی
  • ترسيم نقشه استراتژي با در نظر گرفتن نوع نگرش و میزان اطمینان تصمیم گیرندگان با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412282031441460 بازدید : 5631 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط