• صفحه اصلی
  • شناسايي و رتبه بندی عوامل موثر بر تجربه كاربر از سیستم‌های پیشنهاددهنده در محیط‌های آنلاين (مورد مطالعه: ديجي كالا)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980318190011 بازدید : 22782 صفحه: 209 - 228

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط