• صفحه اصلی
  • مرور نظام‌مند کاربردهای شبکه عصبی مصنوعی در مدیریت زنجیره تأمین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980508191173 بازدید : 8139 صفحه: 99 - 122

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط