• صفحه اصلی
  • توسعه مدل ارزیابی تفصیلی بلوغ فرآیند‌های کسب و کار: مطالعه‌ی موردی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله