• صفحه اصلی
  • بررسی مدل استقرار و توسعه هوش تجاری در سازمان جهت ارتقاء تصمیم گیری (مورد مطالعه : بانک اقتصادنوین)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990503238493 بازدید : 10754 صفحه: 195 - 216

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط