جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970702164531 مدل ارتباطی موثر بر اثربخشی آموزش ضمن خدمت سازمان ها
افسانه مظفری
معصومه کبریایی
بهروز کاوه یی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)