جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970701164523 شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر ترکیب پروژه¬ها در پورتفولیوهای احداث ایران
مریم عاملی بصیری
احسان اله اشتهاردیان
رضا فلسفی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)