جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412282031441460 ترسيم نقشه استراتژي با در نظر گرفتن نوع نگرش و میزان اطمینان تصمیم گیرندگان با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی
حسين صفري
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)