فهرست مقالات


شماره 54 سال 17 بهار 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139506012347163198 تحلیل مانایی سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران و ارائه یک مدل ARIMA برای پیش بینی آن
صمد کاظمی
پوریا سوری
مهدي غضنفري
میرسامان پیشوایی
2 139512021919105070 طراحی سامانه تصمیم یار با استفاده از ابزار داده کاوی(مطالعه موردی معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت)
روزبه قوسی
عماد چیذری
هانی وحدانی
3 13960712149498346 تعیین روش ارزیابی عملکرد حمل‌ونقل شهری با ترکیب روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل فرآیند شبکه‌ای
سید علی سرکشیکیان
علیرضا معینی
علیرضا علی احمدی
میرسامان پیشوایی
4 139611309254970927 شناسایی و رتبه بندی مولفه های رهبری اثربخش در سازمانهای فرهنگی هنری با رویکرد اسلامی ایرانی و با استفاده از روش دلفی فازی
محمد چکشیان
رضا سپهوند
محمود رضا اسماعیلی
امیر هوشنگ نظرپوری
5 1396102013333640175 تاثیر ابعاد شایستگی‌های منابع انسانی بر عملکرد شرکت‌های دانش بنیان
فیروز افشارفر
عباس عباس پور
6 139603271942316591 بررسی ویژگی‌های سازمان در طول دوره عمر آن در مراحل رشد سریع و بلوغ با استفاده از چارچوب PAEI و رویکرد پویایی‌شناسی سیستم
یعقوب فرجامی
رامین مولاناپور
فاطمه ثقفي
7 139610212545540182 تعیین قابلیتهای کلیدی شبکه همکاران در پروژه های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی)
حسن ترابی
حسین دهقانی پوده
محسن چشم براه
محمدحسین کریمی گوارشکی
رضا حسنوی
8 139606071558357810 ارائه مدل ساختاری ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان براساس منابع قدرت مدیران ( مورد مطالعه ادارات دولتی استان آذربایجان غربی)
یوسف بیگ زاده
فرهاد محبوب خواه
9 139606071558357810 ارائه مدل ساختاری ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان براساس منابع قدرت مدیران ( مورد مطالعه ادارات دولتی استان آذربایجان غربی)
یوسف بیگ زاده
فرهاد محبوب خواه
10 1396121322203291155 بررسی تأثیر ارتباطات داخلی و رضایتمندی کارکنان در یکپارچه سازی زنجیره تأمین
توکل محرمی
علیرضا ایرج پور
11 1396120814325281048 تبیین جایگاه و نقش رهبری نظام اسلامی در سیاست‌گذاری مطلوب نظام جمهوری اسلامی ایران
مهرداد باقری پبدنی
محمدباقر خرمشاد
محسن قمی
امیرعلی سیف الدین اصل
12 13961025914250274 اولویت بندی کارآفرینی بنادر اصلی حوزه شمال کشور بر مبنای تکنیک تکنولوژی حیاتی بعنوان یکی از روشهای مدل آینده نگاری
حسین صاحبی
پروانه گلرد
13 139610241348350264 بررسی تاثیر معنویت در کار بر کیفیت خدمات با تاکید بر رفتار شهروندی سازمان
سید نجم الدین موسوی
امیر غفوریان شاگردی
علی شریعت نژاد
14 139611158164550631 مخارج عمومی و بهره وری نیروی انسانی در ایران
سعید عسکری ماسوله
سید محمد تقی تقوی فرد
15 1396092912292119781 مدلسازی ساختاری تقویت قصد خرید در شبکه اجتماعی اینستاگرام
یاسر سبحانی فرد
16 1397023012453112261 عنوان مقاله :بررسی عوامل موثر بر تقویت سرمایه اجتماعی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی(مطالعه موردی استان بوشهر)
عبدالرسول افراسیابی
17 13970717164894 بررسی رابطه¬ی عوامل برون سازمانی(اقتصادی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی) موثر بر اهمال-کاری در مدیریت آموزش و پرورش با توجه به نقش واسطه گری رضایت شغلی و فرسودگی شغلی
بهرام افشاری
سیدعلی سیادت
حسینعلی مهرابی کوشکی

شماره 53 سال 16 زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139606211423228027 طراحی مدل مدیریت شبکه های اجتماعی داخلی با رویکرد فرهنگی
طاهر روشندل اربطانی
حجت اله نیکی ملکی
حمید عبداللهیان
محمد سلطانی فر
حسام الدین آشنا
2 13960516210377406 شناسايي و رتبه‌بندی شاخص‌های بهره‌وری تیم‌های کاری بيمارستاني با استفاده از رويكرد ANP-BWM (مورد کاوی: بیمارستان سجاد تهران)
عبدالرضا کریمی
مرضيه مظفري
رامبد باران دوست
3 139606231552588053 بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر جریان مالی و فیزیکی در یک زنجیره¬تأمین جهانی
عطیه یوسفی
میرسامان پیشوایی
4 139509151647314114 مدلي مناسب براي مديريت دانش جهت بهبود واحد تحقيق و توسعه در يك واحد توليدي
مسعود لطيفيان
رضا توکلی مقدم
تقي ترابي
5 139512171711415236 بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری و بازاریابی درونی بر مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان
مجید اسماعیل پور
علیرضا کامیاب
سید جواد دوکوهکی
6 139603131921336340 الگوي ساختاري اثر مؤلفههاي مديريت کيفيت جامع بر عملکرد شغلي کارکنان ستادي با نقش تعديل کننده عوامل سازماني در دانشگاههاي فرهنگيان
اکبر کشاورزی
7 139603221247306468 تحلیل تأثیر عوامل موفقیت توسعه برند بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به توسعه برند با در نظر گرفتن نقش میانجی کیفیت ادراک‌شده خدمات (موردمطالعه: بانک و شرکت‌های خدماتی تابعه آن با برند دی در سطح شهر اصفهان)
علی کاظمی
آذرنوش انصاری
هاجر رفیعی
8 13960507101277212 تدوین وتبیین مدل ارتقاء عملکرد شرکت بر اساس مولفه های اثر گذار سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی
دکتر میرزاحسن حسینی
علی اکبر جوکار
زین العابدین رحمانی
الهام کشاورز
9 13960614112457918 شناسایی و طبقه‌بندی برنامه‌های عملیاتی مؤثر در تحقق تولید پایدار با استفاده از روش پژوهشی شبکه خزانه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی صنعتی استان سمنان
محمد علی شریعت
سلیمان ایرانزاده
علیرضا بافنده زنده
10 139608212144539050 شناسایی موانع و چالش‌هاي شکل‌گیری و توسعه نظام نوآوری در بخش هوانوردی عمومی ایران
بهاره نبوي
فاطمه ثقفي
منوچهر منطقي
مهدي محمدي
11 139605181157167425 طراحی الگوی تعدیل منابع انسانی در سازمان های محلی (مورد مطالعه: شهرداری های استان اصفهان)
محسن صانعی
12 1396122712471101372 بررسی رابطه بین تصویر سازمانی و رضایت مشتریان درسازمان تأمین اجتماعی استان گلستان
سعید مازندرانی
ترانه عنایتی
کیومرث نیازآذری
13 139511141437334851 تبيين شکاف کارآفريني و تجاري سازي فناوري در همکاري صنعت و دانشگاه
یزدان مرادی
سیامک نوری
14 139511191355394906 تدوين مدل توسعه مهارت هاي مديريتي مديران صنعت خودروي ايران در كلاس جهاني
عليرضا خجسته پور
محمدرضا پورابراهيمي
سيد اكبر نيلي پور طباطبائي
15 13960313142376332 نوآوری در پژوهش؛ کاربرد فاوا برای حل چالش‌های پژوهش در ایران
سید رضا فاطمی امین
ابراهیم محمود زاده
16 13951019104264544 ارائه روش تلفيقي ارزيابي سريع با تحليل پوششي داده¬ها جهت ارزيابي عملکرد شهرداري‌ها (مورد مطالعه: در شهرداری اصفهان )
روزبه قوسی
علي نداف پور
17 139509191150114152 بررسي نقش اثربخشي کسب و کار هوشمند در اثربخشی سازمان
رضا اسماعیل پور
عادل آذر
افسانه معتمد
18 13960327439406555 تدوین و ارائه الگوی نظام جانشین پروری مبتنی بر شایستگی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفی داده بنیاد
علی رئیس پور
سیروس تدبیری
احسان ساده
علیرضا افشارنژاد
19 139609199495119545 توسعه الگوی ارزیابی عملکرد سازمانهای صنعتی برگرفته از سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی پابرجا برپایه کارت امتیازی متوازن
حمیدرضا مسعودی
میثم جعفری اسکندری
علیرضا علی احمدی
20 13960721197358500 تدوین شاخص های مدیریت بحران با رویکرد خارج سازی قرآن از مهجوریت (مورد مطالعه:بحران گوساله پرستی قوم حضرت موسی(ع))
علی نجاتبخش اصفهانی
عزت الله مولایی نیا
21 13960407234956722 ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه اوچی در دانشگاه پیام نور
عباس عباسپور
محمد رضا نیلی احمد آبادی
عصمت مومنی
فرهاد کیانفر

شماره 52 سال 16 پاییز 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139509081241574070 اثرات عوامل منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی سازمانهای تولیدی ( مورد مطالعه : شرکت‌های پتروشیمی منطقه عسلویه و ماهشهر)
سهیلا بورقانی فراهانی
بنفشه فتوت
مریم خادم
2 139508171122253868 بررسي تاثير ابعاد مديريت منابع انساني الكترونيك بر ايجاد چابكي سازمانی (مورد مطالعه: بانكهاي شهر بوشهر)
فخریه حمیدیان پور
مجید اسماعیل پور
حبیبه فیروزی
3 139507301839233691 مدل راهبردهای یکپارچه عملیات مبتنی بر فناوری اطلاعات و کارکرد آن¬ها در عملکرد سازمانی
سید محمود زنجیرچی
حمیدرضا شکری زاده
نگار جلیلیان
4 139506111423583277 مدل نقش دانش فن آورانه در تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه
حسین ابوالحسنی
علی داوری
فرهاد سنجری فرد
5 139510121731294391 ارزیابی و انتخاب سطح تکنولوژی در صنعت خودروسازی با استفاده از رویکرد FANP-DEMATEL-PANDA))
عمار فیضی
حبیب اله جوانمرد
6 139509151641264113 شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال آموزش در میان منابع انسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی غرب کشور
یاسر صیادی
سعید رجایی پور
یاسمین عابدینی
خلیل غلامی
7 139509111515454090 انتخاب فرآیند استراتژیک بمنظور بکارگیری در متدولوژی شش سیگمای ناب در راستای بهبود عملکرد با استفاده از رویکرد ترکیبی BSC&DEA
اردشیر بذرکار
سلیمان ایرانزاده
8 13950813184933828 شناخت مؤلفه های فرهنگ سازمانی و اثر آن بر ابعاد توانمند سازی منابع انسانی (مورد مطالعه: شهرداری مشهد)
یوسف رمضانی
فریبرز رحیم نیا
سعید مرتضوی
غلامرضا ملک زاده
9 13951005114594295 ارایه یک مدل ارزیابی عملکرد مبتنی بر رویکردهای کارت امتیازی متوازن (BSC) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) مطالعه موردی یکی از شرکت‌های صنایع غذایی کشور
شیرین عادلی
روزبه قوسی
رامیار دباغیان
10 13951204208445100 هویت برند ملی صادراتی ایران و استراتژی ترفیع آن
داود فیض
سید محمد میرمحمدی
محمد مهدی ایزدخواه
11 139601211251475587 تاثیرفناوری اطلاعات در تمرکززدایی از پایتخت و مدیریت بهینه شهر تهران
علی نعیمی صدیق
آرمان ساجدی نژاد
12 13951224145915400 جهت¬گیری¬های راهبردی در سطح کسب و کار و تاثیر آن بر عملکرد برند
امیر غفوریان شاگردی
علی پورنگ
امید بهبودی
13 13960418123616831 ارائه یک روش نوین برای تجزیه و تحلیل داده‌های رضایت مشتری (مطالعه موردی صنایع خودرو: خودروی لوگان)
مهناز ابراهیمی صدرآبادی
علی محمد کیمیاگری
سیدمهدی سیداصفهانی
14 139604101231516746 مدل ارزیابی بلوغ معماری سازمانی در یک بانک ایرانی (مطالعه موردی)
مسعود عسگری مهر
کامران فیضی
سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی
سید حبیب الله طباطبائیان
15 13960310134736268 الگوی مدیریت راهبردی اجرای خط مشی¬های سازمان های فرهنگی (کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان)
وجه الله قربانی زاده
فتاح شریف زاده
داوود حسین پور
محمود مروج
16 1396042891967063 تصميم گیری چند معیاره تركيبي پویا با روش ویكور فازی نوع دوم برای تصمیم گیری در صنعت تولید كاغذ
میثم جعفری اسکندری
رامین صادقیان
فتانه یاراحمدی
مصطفی یوسفی طزرجان
17 13960313104236319 مطالعه رفتار سوختگیری و تمایلات رانندگان به منظور طراحی زیرساخت جایگاه های سوختگیری هیدروژن (مطالعه موردی: شهر مشهد)
احسان لطفی
رضا شیخ
بزرگمهر اشرفی
18 139608221541179064 بررسی عوامل کلیدی جمع سپاری و تأثیر آن بر موفقیت پروژه (مورد مطالعه: شرکت پدیده شاندیز)
میر حمید تقوی
علیرضا علی احمدی
محمدعلي شفيعا
پیمان اخوان
علی بنیادی نائینی

شماره 51 سال 16 تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139508222027583927 ارائۀ مدل مفهومی جهت بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرستان بوشهر
فخریه حمیدیان پور
محبوبه شفیعی
مریم دهقانی
2 13950824019323935 تأثیر چابکی تولید بر بهبود بهره‌وری سازمانی
غلامرضا هاشم زاده
محمدرضا بهرامی
3 13950817184043869 کشف محتواي ابعاد نيروي کار احساسي پرستاران و بررسي تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر آن در بيمارستان‌هاي دولتي مشهد
سیده منصوره حسینی رباط
فریبرز رحیم نیا
مصطفی کاظمی
سعید مرتضوی
4 1395060712153241 تدوین ره‌نگاشت جانشین‌پروری در سطح سازمان (مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز- منطقه 3 عملیات انتقال گاز)
مصطفی نجفی
شرف الدین محمد عرازی
علی اکبر حسنی
5 139506171031223315 عناصر سازمانی مؤثر و نتایج همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری‌ها در صنایع کوچک و متوسط
حسین رحمان سرشت
بهرام جبارزاده کرباسی
6 139511231121464961 شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت رهنگاری فناوری با استفاده از تکنیک مدل¬سازی ساختاری تفسیری
افسانه احمدي
سيدسپهر قاضي نوري
فاطمه ثقفي
7 139508221620433925 الگوریتم حرکت از EFQM به سمت BSC به‌منظور اولویت‌بندی پروژه¬های حاصل از خودارزیابی (مطالعه¬ی موردی: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه¬ی شهرداری یزد)
محمد صالح اولیا
محمد حسین ابویی
پرستو دمرچی
8 13951022115214578 تأثیر تمایز و عملکرد برند بر رقابت¬پذیری برند با تبیین نقش فرصت-طلبی فناورانه در صادرکنندگان نمونه محصولات صنایع غذایی
داود فیض
علیرضا موتمنی
اسداله کردنائیج
عظیم زارعی
مهدی دهقانی سلطانی
9 139511171847134887 شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت پیاده‌سازی سیستم ERP در شرکت‌های کوچک و متوسط با تأکید بر چرخه حیات این سیستم
مرضیه باباییان پور
مصطفی نیک پور
سید محمد حسن حسینی
10 139603241229426509 تدوین استراتژی منابع انسانی بر مبنای گروه بندی مشاغل در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران
سیدعلی اکبر احمدی
فرشته امین
مجتبی کاتب
رضا رسولی
11 139511141756484857 شناسایی و اولویت بندی شاخص های فناوری های نرم دانش بنیان-صنعت موردی :بازیهای رایانه ای
علیرضا علی احمدی
طاهره باریده
12 1395110784484764 تبیین الگوهای برتری در سرآمدی برای سازمان‌های تلاشگر
مریم قلی زاده
محمد رضا حمیدی زاده
13 139601301033355696 بررسی رابطه بین قاطعیت و همدلی اعضای هیأت علمی دارای پست های مدیریتی (مطالعه موردی:دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان)
مرضیه کهنوجی
14 139512251456495407 استراتژی مسیریابی و زمان بندی بهینه وسایل امدادی برای تخلیه افراد سالم در شرایط بحران
مهدی حیدری
فاطمه صبوحی
علی بزرگی امیری
15 139605101539297295 تبیین مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
وحید ناصحی فر
سعید عسکری ماسوله
16 139512211650145261 رابطه کيفيت زندگي کاري با عملکرد سازماني با استفاده از شاخص‌هاي کارت ارزيابي متوازن (مورد مطالعه: دانشگاه علم و صنعت ایران)
سعید خادمیان
حامد دهقانان

شماره 50 سال 16 بهار 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139510059804289 تاثیر چابکی عملیاتی بر عملکرد سازمانی در سازمانهای خدماتی(بانک های ایران بعنوان نمونه)
مهدی ارجلو
کامران فیضی
ابوالفضل کزازی
محمدتقی تقوی فرد
2 13950823235973934 نقش فرهنگ سازمان بر تمایل مدیران به پذیرش فناوری تولید سبز در صنعت ریخته‌گری
غلامرضا هاشم زاده
3 13950930944564241 تبيين مهم¬ترين چالش‌ها و عوامل موفقيت تجاري¬سازي دستاوردهاي پژوهشي (مورد مطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات)
حسين افتخاري
فاطمه ثقفي
4 139508262216443976 توسعه شاخص هايي براي ارزيابي وضعيت صادرات گاز طبيعي ايران با رويکرد امنيت تقاضاي انرژي
هادی صاحبی
پوریا سوری
5 139511112018114814 مدلسازی عوامل موثر بر وفاداری مشتری به برند اینترنتی با استفاده از روش دیمتل فازی، شرکت ارتباطات مبین نت
شادی پارسایی منش
علی بنیادی نائینی
6 139601201240125562 ارزیابی تاثیر گرایش به پذیرش تغییر سازمانی بر افزایش رضایت مشتریان با درنظر گرفتن متغیر میانجی بازاریابی رابطه¬مند
سید محمد حسن حسینی
زهرا عامری
7 13951029165574655 تبیین مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد بهبود فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: وزارت دادگستری)
سعید عسکری ماسوله
سعید عسکری ماسوله
محمود محمدیان

شماره 49 سال 15 زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139506041042353220 ارائه مدل برنامه‌ريزی چند دوره¬ای برای طراحی شبکه صادرات عسل با در نظر گرفتن الزامات کیفی محصول
عليرضا گريواني
میرسامان پیشوایی
2 13950607188473248 شناسایی عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت
مریم اخوان
مجید باقری
3 139602091139395807 تحلیل کارکردی نظام نوآوری ایران مبتنی بر مطالعات منتخب
جواد سلطان زاده
کاوس حیدری
حمیده دباغی
حمید امین اسماعیلی
رضا انصاری
4 139602111210245838 انتخاب بهترین تامین کننده با یک سیستم پشتیبان تصمیم مبتنی بر شبکه عصبی خودسازمانده در پروژه های نفتی
میثم جعفری اسکندری
مصطفی یوسفی طزرجان
5 13951115225524863 ارایه یک مدل ارزیابی کارآفرینی سازمانی با رویکرد مدل تعالی سازمانی (EFQM) با استفاده از تکنیک یکپارچه‌سازی دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (F.D.ANP)
کاظم نصیری کاشانی
فضل‌الله جمالو
لیلا کیانی
6 139602131444355871 ارائه مدلی شاخص برای بومی‌سازی فناوری در صنعت پتروشیمی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی
محمدعلي شفيعا
علیرضا علی احمدی
علی بنیادی نائینی
میر حمید تقوی
7 139508181019373876 طراحی نظام ارزشیابی‌ نیروی انسانی در صندوق تأمین اجتماعي استان سمنان با استفاده از مدل تحليل پوششي داده‌هاي فازي
ابوالفضل دانایی
سیده ناظره سیف هاشمی
8 13950822945553922 یک مدل کاربردی در تشخیص و رتبه بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در پیاده سازی و اجرای نظام مديريت ريسك پروژه (موردکاوی: پژوهشگاه صنعت نفت)
محمدعلی هاتفی
9 13950825202793959 بررسی تاثیرهوش فرهنگی و سبک رهبری تحول آفرین مدیران بر مقاومت کارکنان درمقابل تغییر
فخریه حمیدیان پور
مجید اسماعیل پور
راضیه زارعی
10 139508262323223977 آسیب شناسی دوره های آموزشی موسسات جامع علمی کاربردی مهارت استان گیلان با رویکرد سه شاخگی و به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP))
علیرضا المئی
مهناز همتی نوعدوست گیلانی
رقیه یوسف نژاد لزرجانی
11 139509121842474093 رویکرد کارآفرینی، رویکرد غالب خلق استراتژی در شرکت های موفق ایران
سید محمود حسینی
بهمن حاجی پور
هوشنگ نظامی وند چگینی
12 13950930146434246 رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی: نقش تعدیلگر توانمندسازی کارکنان
امیر غفوریان شاگردی
امید بهبودی
13 139511132336434844 بررسی تاثیر طراحی پرتال سبک زندگی بر تغییر سبک زندگی
محمد رضا تقوا
کامران فیضی
سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی
سمیرا قندچی
14 13950526114803137 تحلیل استراتژیک رضایت شهروندان از کیفیت خدمات پارک¬های شهری شیراز با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت
علی محمدی
علی بنیادی نائینی
کمیل فتاحی
مهین ثابت سروستانی
15 13950917014484134 بررسی تأثیر سازوکارهای تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی گروه‌های آموزشی
فرزانه قاسمی
حمید فرهادی راد
مسعود خداپناه
محمد رضا آخوند

شماره 48 سال 15 پاییز 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13951018714254503 ارزیابی تکنولوژی با توجه به شاخصه های زیست محیطی در فرایند انتقال تکنولوژی با استفاده از رویکرد بولزای، ویکور و تاپسیس
علیرضا علی احمدی
خاطره شجاعی
2 1395101872214504 تدوین برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
اردشیر زابلی زاده
3 1395101874304506 معماری کلان نظام ارزیابی حوزه سلامت ایران
ایمان مسگری
4 13951018750464507 بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه های هوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان با استفاده از روش دیمتل (مطالعه موردی: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران)
علی بنیادی نایینی
سیروس امیرقدسی
5 1395101889194508 نگرشی نوین در تبیین نظری حکمرانی و توصیف ویژگی‌های ج.ا.ا
بهروز طهماسب کاظمی
6 139510181130434519 شبيه‌سازي رفتار خريد ناگهاني در بازار: رويکرد مدل‌سازي مبتني بر عامل
محمد رضا مهرگان
محمد ابویی اردکان
زهرا صادقی آرانی
محسن نظری
امید روزمند
7 139511051239494728 بررسی تاثیر معنویت گرایی کارکنان بر مدیریت ضربات روحی سازمانی در یک بیمارستان
محمد علی سرلک
پیر حسین کولیوند
8 13951105135484736 شناسایی و رتبه¬بندی ابعاد و مولفه¬های نقش ذی‌نفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی: آموزش و پرورش استان مازندران)
محمد صالحی
منیره موحدی
9 1395112016934916 طراحی مدل هوش خط¬مشی¬گذاری در راستای پیاده¬سازی دولت الکترونیک
حمزه خواستار
علی اصغر صارم
10 139511201614264918 بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر مدیریت محیطی و زنجیره تأمین سبز و اثر آن ها بر عملکرد سبز ( مورد بررسی شرکت پارس خزر )
سید سجاد محتشم
رضا اسماعیل پور
محمد رحیم رمضانیان
11 139511201621164920 تأثیر مسئولیت¬های اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی و واکنش های مصرف کننده درصنایع غذایی
امید فریدونی
حسین رضایی دولت آبادی
12 13960417914176816 پویاشناسی تأثیر رهیافت¬های مدیریتی بر شکل¬گیری و تبین مدل-های مدیریت عملکرد
مجید حسنی
عادل آذر
جمال شهرابی
عباس مقبل

شماره 47 سال 15 تابستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139507121611413539 نقش ويژگي¬هاي صنعتي درانتخاب شيوه¬هاي ¬مديريت منابع انساني و تقویت سرمايه اجتماعي سازمانی درکشور ایران
سید محسن اقبالی
علیرضا علی احمدی
2 139507121626203542 تأثیر احساس مشتری بر ویژگی‌های محصول با رویکرد مهندسی کانسی
غلامرضا هاشم زاده
محمدرضا بهرامی
3 13950712163143543 تأثير سيرت نيکوي مديران بر تعهد سازماني کارکنان (مورد مطالعه: سازمان گمرک جمهوري اسلامي ايران)
ماهرخ مختاران
4 139507121636393544 طراحی معماری پایگاه دانش فرش دستباف (مطالعه موردی: فرش دستباف نایین)
مهدی کبیری نایینی
سمیرا عرب بافرانی
5 13950712164293545 بررسی تأثیر مدیریت عملکرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائی مبتنی بر کارراهه بر پذیرش شغل با توجه به نقش تعدیلی خودپنداره سازمانی
هاجر براتی
حمیدرضا عریضی
6 139507131918313559 مدیریت محیط" : تحلیل عوامل سازگاری سازمانی با محیط بیرونی
سید محمد میرکمالی
عباس منوریان
حمید فرهادی راد
7 139508101850563787 بررسی تاثیر رهبري تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی
فخریه حمیدیان پور
8 139510081032314355 برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت در صنعت منسوجات يزد

شماره 46 سال 15 بهار 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139507121412443530 طراحی مدل کسب و کار برای شبکه‏ای از سازمان‏های همکار
ایمان صادق زاده
علیرضا علی احمدی
2 139507121418413531 ارائه مدل سنجش میزان تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه های فکری در یک مرکز دانش بنیان
پيمان اخوان
محمدرضا زاهدی
3 139507121425433532 مقايسه¬ي رويکردهاي سنتي تحليل پوششي داده ها و ارائه يک الگوريتم جديد به منظور انتخاب سبد سرمايه¬گذاري و کاربرد آن براي انتخاب سهام شرکت¬هاي فعال پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
عمران محمدی
4 139507121431293533 رویکردی نوین مبتنی برتجزیه و تحلیل آنالیز خطا و کپ¬لند جهت استخراج و اولویت بندی مخاطرات موثر بر مدت زمان تکمیل پروژه¬ها
مجتبی صالحی
5 139507121441233535 ارائه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و کارت امتیازی متوازن BSC-FTOPSIS
محمد احسانی فر
کیومرث عباسی
6 139507121448343536 طراحی زنجیره¬تامین تکنولوژی در یک بنگاه مادر با استفاده از تکنیک معماری محصول (مطالعه¬موردی صنعت خودروسازی ایران)
احمد کریم پور کلو
محمد رضا آراستی
محمدرضا اکبری جوکار
7 139507121456453537 تأثیر نااطمینانی سیاست‌های مدیریت تقاضا بر بازدهی بازار سرمایه (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)
سید محمد آقا میری
8 139507121535423538 بررسی تاثیر سبک حل مساله شهودی بر رفتار نوآورانه کارشناسان فناوری اطلاعات با نقش تعدیلگر رفتار تسهیم دانش
سید مرتضی غیور
امیر غفوریان شاگردی
یحیی کاتب

شماره 45 سال 14 زمستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1395071264633514 چگونگی احصای قواعد فقهی برای دستیابی به بخشی از باید و نبایدهای مدیریتی در سطح سازمان (حوزه مطالعه موردی: وظایف برنامه ریزی راهبردی)
علیرضا علی احمدی
عطاالله رفیعی آتانی
2 1395071265143515 ارائه مدل پذیرش سیستم عامل متن باز کارساز در کشور
فاطمه ثقفي
3 13950712656253516 واکاوی نقش مولفه های مدیریت دانش بر فراموشی سازمانی
پيمان اخوان
4 139507127133517 انتخاب روش مناسب تأمين مالي نوآوری¬ها با رویکرد مديريت جهادی
میرسامان پیشوایی
سامان احسنی زاده
5 1395071275383518 بررسی جایگاه داده¬کاوی در فرآیند مدیریت دانش و ارائه مدل مفهومی جهت استخراج دانش (پیاده¬سازی عملیاتی وگام به گام مدل پیشنهادی بر پایگاه داده یک اپراتور تلفن همراه)
سید علیرضا میر محمد صادقی
مهدی مغان
سیاوش علیخانی
محمد حسین نوری
6 13950712739483519 سناریونگاری صنعت نفت و گاز ایران در شرایط تحریم، مبتنی بر رویکرد عدم قطعیت های کلیدی و تحلیل اثرات متقابل
حامد امینی
علی بنیادی نایینی
میرسامان پیشوایی
7 1395071274673520 مکانیابی تسهیلات انتقال پسماند با در نظر گرفتن صف ماشین های جمع آوری و ملاحظات زیست محیطی- اجتماعی. مطالعه موردی: شهرتهران
آرمین جبارزاده
8 1395071275323521 ارائه الگوی راهبردی توسعه امنیت ساختمان‌ها در برابر زلزله
نعمت‌اله انوری
سهیلا بورقانی فراهانی
9 1395071280413522 استراتژی ارزیابی اثربخشی عملکرد زنجیره تأمین ناب/چابک در جهت توسعه صنعت سیمان کشور با مدل AHP-Fuzzy
مهدي غضنفري
سید علی بنی هاشمی
10 1395071285493523 تاثير سکوت سازماني بر تمايل به ترک خدمت کارکنان به واسطه حمله عاطفي در ميان کارکنان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي شهر مشهد
وجیهه هوشیار
مجيد رحيمي قره چماق
11 13950712812233524 مطالعه اثرات چابکی زنجیره تأمین بر سودآوری با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شرکت ماموت)
رضا عبدلی بیدهندی
حسین دهقان
12 1395071281773525 بررسی نقش فرهنگ سازمانی در موفقیت استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در صنایع خودروسازی
سید محمد حسن حسینی
علی اکبر حسنی

شماره 44 سال 14 پاییز 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139507112040533503 تبیین نقش ارزشهای اسلامی در احصای بخشی از بایدها و نبایدهای تحقق وظایف مدیریتی در سطح سازمان
علیرضا علی احمدی
2 139507112057473504 ارائه¬ی مدل دومرحله-ای برای تخصیص اعضای پیوندی به بیماران در شبکه¬ی زنجیره تأمین پیوند عضو ایران
سحر احمدوند
میرسامان پیشوایی
3 139507112114373505 مدلسازي مديريت ريسک در فرآيند سرمايه¬گذاري با استفاده از يک الگوريتم ابتکاري
عمران محمدی
4 139507112121353506 طراحی مدل مفهومی تعامل دولت و تولید کنندگان داخلی برای تقویت تولید ملی با بهره¬گیری از تحلیل محتوای کیفی
محمد علی شفیعا
سیده اشرف موسوی لقمان
5 139507112130423507 ارائه مدل ریاضی ارزیابی و انتخاب تأمین¬کنندگان با استفاده از تصمیم¬گیری گروهی چند شاخصه
عزت‌اله اصغری‌زاده
محمد صادق بهروز
6 139507112144313508 بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر استقرار اقتصاد مقاومتی با روش ویکور فازی
علی بنیادی نایینی
محمد حسن کامفیروزی
7 139507112152183509 رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی: بررسی نقش تعدیلگری یادگیری سازمانی
مجید فیض پور
امید بهبودی
امیر غفوریان شاگردی
8 13950711226233510 بررسی تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی
محمودرضا اسماعیلی
9 139507112211283511 حسابداری مدیریت راهبردی سرمایه انسانی سازمان
سهیلا داروئیان
10 139507112216303512 بررسي تاثير محتواي اعتماد الكترونيكي بر افزايش كارايي بخش بازاريابي
فریبرز رحیم نیا
ژاله فرزانه حسن زاده

شماره 43 سال 14 تابستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139412042128431178 ﻣﺪل راﻫﺒﺮدي در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪي
ﻣﻴﺜﻢ جعفری اسکندری
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺧﺎﻟﻘﻲ
ﺣﺴﻴﻦ رﺷﺘﺒﺮي
2 139412042259381182 تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی
محمد دوستار
محمد اسماعیل زاده
هانیه حسینی
3 13941204236551183 بررسی تاثیراستراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان ( مورد مطالعه ) شهرکهای صنعتی بندرعباس
محمد تقی امینی
محمد خیری
عیسی جمعه زاده
4 139412042314181184 انتخاب تأمین کننده با رویکرد تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی و روش ویکور خاکستری
محمد مهدی مظفری
5 139412042320211185 بررسي رابطه هوش سازمانی و فراموشي سازماني هدفمند مورد مطالعه مراکز اموزش عالی استان ایلام
محمد تابان
ولی محمد درینی
زهره محمدیاری
فاطمه فروزش
6 13941204232651186 ظهور ارتباطات مجازی و الزامات نوین در شیوه های مدیریت و برنامه¬ریزی شهر فردا
رضا خیرالدین
امید خزائیان
7 13941204233301187 معماری نظام مالی: ارزیابی ساختار مالی کشورهای منا با استفاده از رهیافت پانل دیتا
مهدی تقوی
تیمور محمدی
عباس شاکری
محمد نصر اصفهانی
8 139412042339461188 ارزیابی اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود تدوین استراتژی شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان با استفاده از مدل ANP مورد مطالعه شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
عبداله احمدی جشوقانی
غلامرضا اسماعیلیان

شماره 42 سال 14 بهار 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139412082138411230 متدولوژی تبیین نقش مبانی و اصول ارزش‌های اسلامی در طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های راهبردی (مطالعه موردی: طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های اقتصادی کشور(
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪي
2 139412082214331231 واكاوي دلايل ناكامي رويكردهاي دانش محور در سازمانهاي دولتي
غلامرضا بردبار
3 139412082217321232 بررسی سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک با بازی‌های اختیارات تحت اطلاعات ناقص
عبدالله آراسته
4 139412082220391233 مدل مفهومی چابک سازی زنجیره ی تامین سازمانهای خدماتی با استفاده ازروش نگاشت مفهومی فازی
رکسانا فکری
مهدی احمدی
مرضیه باباییان پور
5 139412082234241234 ارائه الگوي مفهومي مديريت دانش مبتني بر سرمايه فکري و دانش مديريت پروژه در سازمان هاي پروژه محور (مطالعه موردي در صنعت پتروشيمي)
فرناز برزین پور
عبدالکريم سباعي
6 139412082239291235 مدیریت عملیات امداد رسانی در شرایط اضطرار با استفاده از مفهوم تور پوششی و امکان ارسال مستقیم
حسین جمالی
مهدی بشیری
رضا توکلی مقدم
7 139412082248291236 طراحی و تبیین مدل حاکمیت عمومی: با استفاده از روش رویش نظریه ها مورد مطالعه سازمان های دولتی استان فارس
طاهره فیضی
علیرضا موغلی
مسعود گرامی پور
رضا زارع
8 139412082311151239 ارائه مدل ارزیابی جهت استقرار و پیاده سازی تحول ناب در شرکتها بر اساس تحلیل شبکه ای فازی، دیمتل فازی و ویکور فازی
کاظم نصیری کاشانی
محمود مدیری
غلامرضا هاشم زاده

شماره 41 سال 13 زمستان 1393

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139412231248531418 طراحی مدل مفهومی همسویی اهداف فردی و سازمانی با تاکید بر رویکرد ارزشی
لطف الله فروزنده دهکردی
محمد علی سرلک
هادی مولودیان
2 13941228163301434 بررسی اثر طرح هدفمند سازی یارانه ها بر زنجیره تأمین دارو با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها
محدثه کلانتری
زهرا حیاتی
هانی شاهمرادی مقدم
میرسامان پیشوایی
3 13941228168201435 مقاله علمی- پژوهشی ارائه راهبردآموزش فرهنگی-تربیتی در تعلیم و تربیت توحیدی
حمیدرضا حاجی بابایی
4 139412281610561436 فهم شكل گيري رقابت بین استراتژی¬ها در سازمان¬های دولتی
حسن دانایی فرد
مهناز محمدی خورزوقی
5 139412281614491437 چارچوبی برای هماهنگی سبکهای نوآوری ومعماری منابع انسانی درشرکتهای کوچک ومتوسط نوآور
وجه الله قربانی زاده
راحله منتظر
میرعلی سید نقوی
داوود حسین پور
6 139412281626481439 اندازه گیری و تحلیل بهره وری کل عوامل توليد با استفاده از روش شاخص ترنكوئيست (مطالعه موردي: صنايع توليد منسوجات ايران)
مسعود تمسكي بيدگلي
مسعود باباخاني
سید محمد سید حسینی
کاظم نقندریان
7 139412281632331440 تعیین عوامل برگزاری جلسات اثر بخش در شرکت گاز استان اصفهان
علی نصر اصفهانی
علی شاعئمی برزکی
مجتبی فرخی
8 139412281659371441 طراحی و ترسیم نقشه استراتژی بیمارستان خاتم الانبیاء از منظر مدیران و سرپرستان بخش های این بیمارستان
حسن درویش
رضا رسولی
حسن مبارکی
پیر حسین کولیوند
9 13941228173521442 ارزیابی کارایی و بهره وری شعب شرکت سهامی بیمه ایران براساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست با در نظرگرفتن محدودیت های وزنی
عبدالحسین جعفرزاده
حسین صفری
محمد رضا مهرگان
10 139605272226107592 ارائه مدل مناسب براي انتقال فناوری در صنایع برترICT مورد مطالعاتی : محصول فناورانه STM16
فاطمه ثقفي
مهدی حمیدی
بهروز محمودی

شماره 40 سال 13 پاییز 1393

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139412121210551345 تحلیل نظریه سامانه ها از دیدگاه تطبیقی مولوی و کنت بولدینگ میلر
محمد رضا مشایخ
2 139412121214201346 تبیین روابط بین سکوت سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد عاطفی در سازمان
محمد دوستار
محمد اسماعیل زاده
هانیه حسینی
3 139412121217251347 ارزیابی سیاست¬های مواجهه با بحران حوضه آبریز «دریاچه ارومیه» با رویکرد پویایی¬شناسی سیستم
علیرضا لاری
جابر مهرکار
میرسامان پیشوایی
4 139412121227521348 بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی اجتماعی بر اثربخشی تبلیغات (مورد مطالعه کمیته شهروندی شهرداری اصفهان)
فاطمه قاسمی
غلامرضا بردبار
5 139412121231471349 سنجش رضايتمندی و ارايه راهكارهاي ايجاد رضايت در مشتريان شركت آب منطقه ای با رويكرد حفاظت از منابع آب (منطقه مورد تحقيق : خراسان رضوي)
مریم حسن نژاد
ناصر شاهنوشی فروشانی
حجت هریوندی
6 139412121236371350 شناسایی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در سازمان‌های شغل سیار
وجیهه هوشیار
محمد لگزیان
مهسا بذرگری
7 139412121248411352 توسعه الگوي مديريت ريسك در فرايند تداركات سازمان¬هاي پروژه محور
اميرحسين اصلاني
احمد نورنگ
سید علیرضا میر محمد صادقی
حسام الدین اصلانی

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 28 رکورد)