فهرست مقالات


شماره 48 سال 15 پاییز 1395

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139508112110593803 تدوین برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
اردشیر زابلی زاده
2 139508112110593803 تدوین برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
اردشیر زابلی زاده
3 13951018714254503 ارزیابی تکنولوژی با توجه به شاخصه های زیست محیطی در فرایند انتقال تکنولوژی با استفاده از رویکرد بولزای، ویکور و تاپسیس
علیرضا علی احمدی
خاطره شجاعی
4 1395101872214504 تدوین برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
اردشیر زابلی زاده
5 1395101874304506 معماری کلان نظام ارزیابی حوزه سلامت ایران
ایمان مسگری
6 13951018750464507 بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه های هوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان با استفاده از روش دیمتل (مطالعه موردی: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران)
علی بنیادی نایینی
سیروس امیرقدسی
7 1395101889194508 نگرشی نوین در تبیین نظری حکمرانی و توصیف ویژگی‌های ج.ا.ا
بهروز طهماسب کاظمی
8 139510181050404512 پویاشناسی تأثیر رهیافت¬های مدیریتی بر شکل¬گیری و تبین مدل¬های مدیریت عملکرد
عادل آذر
مجید حسنی
عباس مقبل
9 139510181130434519 شبيه‌سازي رفتار خريد ناگهاني در بازار: رويکرد مدل‌سازي مبتني بر عامل
محمد رضا مهرگان
محمد ابویی اردکان
زهرا صادقی آرانی
محسن نظری
امید روزمند
10 139511051239494728 بررسی تاثیر معنویت گرایی کارکنان بر مدیریت ضربات روحی سازمانی در یک بیمارستان
محمد علی سرلک
پیر حسین کولیوند
11 13951105135484736 شناسایی و رتبه¬بندی ابعاد و مولفه¬های نقش ذی‌نفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی: آموزش و پرورش استان مازندران)
محمد صالحی
منیره موحدی
12 1395112016934916 طراحی مدل هوش خط¬مشی¬گذاری در راستای پیاده¬سازی دولت الکترونیک
حمزه خواستار
علی اصغر صارم
13 139511201614264918 بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر مدیریت محیطی و زنجیره تأمین سبز و اثر آن ها بر عملکرد سبز ( مورد بررسی شرکت پارس خزر )
سید سجاد محتشم
رضا اسماعیل پور
محمد رحیم رمضانیان
14 139511201621164920 تأثیر مسئولیت¬های اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی و واکنش های مصرف کننده درصنایع غذایی
امید فریدونی
حسین رضایی دولت آبادی
مجید محمد شفیعی

شماره 47 سال 15 تابستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139507121611413539 نقش ويژگي¬هاي صنعتي درانتخاب شيوه¬هاي ¬مديريت منابع انساني و تقویت سرمايه اجتماعي سازمانی درکشور ایران
سید محسن اقبالی
علیرضا علی احمدی
2 139507121626203542 تأثیر احساس مشتری بر ویژگی‌های محصول با رویکرد مهندسی کانسی
غلامرضا هاشم زاده
محمدرضا بهرامی
3 13950712163143543 تأثير سيرت نيکوي مديران بر تعهد سازماني کارکنان (مورد مطالعه: سازمان گمرک جمهوري اسلامي ايران)
ماهرخ مختاران
4 139507121636393544 طراحی معماری پایگاه دانش فرش دستباف (مطالعه موردی: فرش دستباف نایین)
مهدی کبیری نایینی
سمیرا عرب بافرانی
5 13950712164293545 بررسی تأثیر مدیریت عملکرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائی مبتنی بر کارراهه بر پذیرش شغل با توجه به نقش تعدیلی خودپنداره سازمانی
هاجر براتی
حمیدرضا عریضی
6 139507131918313559 مدیریت محیط" : تحلیل عوامل سازگاری سازمانی با محیط بیرونی
سید محمد میرکمالی
عباس منوریان
حمید فرهادی راد
7 139508101850563787 بررسی تاثیر رهبري تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی
فخریه حمیدیان پور
8 139510081032314355 برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت در صنعت منسوجات يزد

شماره 46 سال 15 بهار 1395

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139507121412443530 طراحی مدل کسب و کار برای شبکه‏ای از سازمان‏های همکار
ایمان صادق زاده
علیرضا علی احمدی
2 139507121418413531 ارائه مدل سنجش میزان تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه های فکری در یک مرکز دانش بنیان
پيمان اخوان
محمدرضا زاهدی
3 139507121425433532 مقايسه¬ي رويکردهاي سنتي تحليل پوششي داده ها و ارائه يک الگوريتم جديد به منظور انتخاب سبد سرمايه¬گذاري و کاربرد آن براي انتخاب سهام شرکت¬هاي فعال پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
عمران محمدی
4 139507121431293533 رویکردی نوین مبتنی برتجزیه و تحلیل آنالیز خطا و کپ¬لند جهت استخراج و اولویت بندی مخاطرات موثر بر مدت زمان تکمیل پروژه¬ها
مجتبی صالحی
5 139507121441233535 ارائه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و کارت امتیازی متوازن BSC-FTOPSIS
محمد احسانی فر
کیومرث عباسی
6 139507121448343536 طراحی زنجیره¬تامین تکنولوژی در یک بنگاه مادر با استفاده از تکنیک معماری محصول (مطالعه¬موردی صنعت خودروسازی ایران)
احمد کریم پور کلو
محمد رضا آراستی
محمدرضا اکبری جوکار
7 139507121456453537 تأثیر نااطمینانی سیاست‌های مدیریت تقاضا بر بازدهی بازار سرمایه (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)
سید محمد آقا میری
8 139507121535423538 بررسی تاثیر سبک حل مساله شهودی بر رفتار نوآورانه کارشناسان فناوری اطلاعات با نقش تعدیلگر رفتار تسهیم دانش
سید مرتضی غیور
امیر غفوریان شاگردی
یحیی کاتب

شماره 45 سال 14 زمستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1395071264633514 چگونگی احصای قواعد فقهی برای دستیابی به بخشی از باید و نبایدهای مدیریتی در سطح سازمان (حوزه مطالعه موردی: وظایف برنامه ریزی راهبردی)
علیرضا علی احمدی
عطاالله رفیعی آتانی
2 1395071265143515 ارائه مدل پذیرش سیستم عامل متن باز کارساز در کشور
فاطمه ثقفي
3 13950712656253516 واکاوی نقش مولفه های مدیریت دانش بر فراموشی سازمانی
پيمان اخوان
4 139507127133517 انتخاب روش مناسب تأمين مالي نوآوری¬ها با رویکرد مديريت جهادی
میرسامان پیشوایی
سامان احسنی زاده
5 1395071275383518 بررسی جایگاه داده¬کاوی در فرآیند مدیریت دانش و ارائه مدل مفهومی جهت استخراج دانش (پیاده¬سازی عملیاتی وگام به گام مدل پیشنهادی بر پایگاه داده یک اپراتور تلفن همراه)
سید علیرضا میر محمد صادقی
مهدی مغان
سیاوش علیخانی
محمد حسین نوری
6 13950712739483519 سناریونگاری صنعت نفت و گاز ایران در شرایط تحریم، مبتنی بر رویکرد عدم قطعیت های کلیدی و تحلیل اثرات متقابل
حامد امینی
علی بنیادی نایینی
میرسامان پیشوایی
7 1395071274673520 مکانیابی تسهیلات انتقال پسماند با در نظر گرفتن صف ماشین های جمع آوری و ملاحظات زیست محیطی- اجتماعی. مطالعه موردی: شهرتهران
آرمین جبارزاده
8 1395071275323521 ارائه الگوی راهبردی توسعه امنیت ساختمان‌ها در برابر زلزله
نعمت‌اله انوری
سهیلا بورقانی فراهانی
9 1395071280413522 استراتژی ارزیابی اثربخشی عملکرد زنجیره تأمین ناب/چابک در جهت توسعه صنعت سیمان کشور با مدل AHP-Fuzzy
مهدي غضنفري
سید علی بنی هاشمی
10 1395071285493523 تاثير سکوت سازماني بر تمايل به ترک خدمت کارکنان به واسطه حمله عاطفي در ميان کارکنان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي شهر مشهد
وجیهه هوشیار
مجيد رحيمي قره چماق
11 13950712812233524 مطالعه اثرات چابکی زنجیره تأمین بر سودآوری با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شرکت ماموت)
رضا عبدلی بیدهندی
حسین دهقان
12 1395071281773525 بررسی نقش فرهنگ سازمانی در موفقیت استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در صنایع خودروسازی
سید محمد حسن حسینی
علی اکبر حسنی

شماره 44 سال 14 پاییز 1394

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139507112040533503 تبیین نقش ارزشهای اسلامی در احصای بخشی از بایدها و نبایدهای تحقق وظایف مدیریتی در سطح سازمان
علیرضا علی احمدی
2 139507112057473504 ارائه¬ی مدل دومرحله-ای برای تخصیص اعضای پیوندی به بیماران در شبکه¬ی زنجیره تأمین پیوند عضو ایران
سحر احمدوند
میرسامان پیشوایی
3 139507112114373505 مدلسازي مديريت ريسک در فرآيند سرمايه¬گذاري با استفاده از يک الگوريتم ابتکاري
عمران محمدی
4 139507112121353506 طراحی مدل مفهومی تعامل دولت و تولید کنندگان داخلی برای تقویت تولید ملی با بهره¬گیری از تحلیل محتوای کیفی
محمد علی شفیعا
سیده اشرف موسوی لقمان
5 139507112130423507 ارائه مدل ریاضی ارزیابی و انتخاب تأمین¬کنندگان با استفاده از تصمیم¬گیری گروهی چند شاخصه
عزت‌اله اصغری‌زاده
محمد صادق بهروز
6 139507112144313508 بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر استقرار اقتصاد مقاومتی با روش ویکور فازی
علی بنیادی نایینی
محمد حسن کامفیروزی
7 139507112152183509 رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی: بررسی نقش تعدیلگری یادگیری سازمانی
مجید فیض پور
امید بهبودی
امیر غفوریان شاگردی
8 13950711226233510 بررسی تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی
محمودرضا اسماعیلی
9 139507112211283511 حسابداری مدیریت راهبردی سرمایه انسانی سازمان
سهیلا داروئیان
10 139507112216303512 بررسي تاثير محتواي اعتماد الكترونيكي بر افزايش كارايي بخش بازاريابي
فریبرز رحیم نیا
ژاله فرزانه حسن زاده

شماره 43 سال 14 تابستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412042128431178 ﻣﺪل راﻫﺒﺮدي در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪي
ﻣﻴﺜﻢ جعفری اسکندری
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺧﺎﻟﻘﻲ
ﺣﺴﻴﻦ رﺷﺘﺒﺮي
2 139412042259381182 تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی
محمد دوستار
محمد اسماعیل زاده
هانیه حسینی
3 13941204236551183 بررسی تاثیراستراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان ( مورد مطالعه ) شهرکهای صنعتی بندرعباس
محمد تقی امینی
محمد خیری
عیسی جمعه زاده
4 139412042314181184 انتخاب تأمین کننده با رویکرد تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی و روش ویکور خاکستری
محمد مهدی مظفری
5 139412042320211185 بررسي رابطه هوش سازمانی و فراموشي سازماني هدفمند مورد مطالعه مراکز اموزش عالی استان ایلام
محمد تابان
ولی محمد درینی
زهره محمدیاری
فاطمه فروزش
6 13941204232651186 ظهور ارتباطات مجازی و الزامات نوین در شیوه های مدیریت و برنامه¬ریزی شهر فردا
رضا خیرالدین
امید خزائیان
7 13941204233301187 معماری نظام مالی: ارزیابی ساختار مالی کشورهای منا با استفاده از رهیافت پانل دیتا
مهدی تقوی
تیمور محمدی
عباس شاکری
محمد نصر اصفهانی
8 139412042339461188 ارزیابی اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود تدوین استراتژی شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان با استفاده از مدل ANP مورد مطالعه شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
عبداله احمدی جشوقانی
غلامرضا اسماعیلیان

شماره 42 سال 14 بهار 1394

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412082138411230 متدولوژی تبیین نقش مبانی و اصول ارزش‌های اسلامی در طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های راهبردی (مطالعه موردی: طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های اقتصادی کشور(
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪي
2 139412082214331231 واكاوي دلايل ناكامي رويكردهاي دانش محور در سازمانهاي دولتي
غلامرضا بردبار
3 139412082217321232 بررسی سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک با بازی‌های اختیارات تحت اطلاعات ناقص
عبدالله آراسته
4 139412082220391233 مدل مفهومی چابک سازی زنجیره ی تامین سازمانهای خدماتی با استفاده ازروش نگاشت مفهومی فازی
رکسانا فکری
مهدی احمدی
مرضیه باباییان پور
5 139412082234241234 ارائه الگوي مفهومي مديريت دانش مبتني بر سرمايه فکري و دانش مديريت پروژه در سازمان هاي پروژه محور (مطالعه موردي در صنعت پتروشيمي)
فرناز برزین پور
عبدالکريم سباعي
6 139412082239291235 مدیریت عملیات امداد رسانی در شرایط اضطرار با استفاده از مفهوم تور پوششی و امکان ارسال مستقیم
حسین جمالی
مهدی بشیری
رضا توکلی مقدم
7 139412082248291236 طراحی و تبیین مدل حاکمیت عمومی: با استفاده از روش رویش نظریه ها مورد مطالعه سازمان های دولتی استان فارس
طاهره فیضی
علیرضا موغلی
مسعود گرامی پور
رضا زارع
8 139412082311151239 ارائه مدل ارزیابی جهت استقرار و پیاده سازی تحول ناب در شرکتها بر اساس تحلیل شبکه ای فازی، دیمتل فازی و ویکور فازی
کاظم نصیری کاشانی
محمود مدیری
غلامرضا هاشم زاده

شماره 41 سال 13 زمستان 1393

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412231248531418 طراحی مدل مفهومی همسویی اهداف فردی و سازمانی با تاکید بر رویکرد ارزشی
لطف الله فروزنده دهکردی
محمد علی سرلک
هادی مولودیان
2 13941228163301434 بررسی اثر طرح هدفمند سازی یارانه ها بر زنجیره تأمین دارو با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها
محدثه کلانتری
زهرا حیاتی
هانی شاهمرادی مقدم
میرسامان پیشوایی
3 13941228168201435 مقاله علمی- پژوهشی ارائه راهبردآموزش فرهنگی-تربیتی در تعلیم و تربیت توحیدی
حمیدرضا حاجی بابایی
4 139412281610561436 فهم شكل گيري رقابت بین استراتژی¬ها در سازمان¬های دولتی
حسن دانایی فرد
مهناز محمدی خورزوقی
5 139412281614491437 چارچوبی برای هماهنگی سبکهای نوآوری ومعماری منابع انسانی درشرکتهای کوچک ومتوسط نوآور
وجه الله قربانی زاده
راحله منتظر
میرعلی سید نقوی
داوود حسین پور
6 139412281619301438 ارائه مدل مناسب براي انتقال فناوری در صنایع برترICT مورد مطالعاتی : محصول فناورانه STM16
فاطمه ثقفی
مهدی حمیدی
بهروز محمودی
7 139412281626481439 اندازه گیری و تحلیل بهره وری کل عوامل توليد با استفاده از روش شاخص ترنكوئيست (مطالعه موردي: صنايع توليد منسوجات ايران)
مسعود تمسكي بيدگلي
مسعود باباخاني
سید محمد سید حسینی
کاظم نقندریان
8 139412281632331440 تعیین عوامل برگزاری جلسات اثر بخش در شرکت گاز استان اصفهان
علی نصر اصفهانی
علی شاعئمی برزکی
مجتبی فرخی
9 139412281659371441 طراحی و ترسیم نقشه استراتژی بیمارستان خاتم الانبیاء از منظر مدیران و سرپرستان بخش های این بیمارستان
حسن درویش
رضا رسولی
حسن مبارکی
پیر حسین کولیوند
10 13941228173521442 ارزیابی کارایی و بهره وری شعب شرکت سهامی بیمه ایران براساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست با در نظرگرفتن محدودیت های وزنی
عبدالحسین جعفرزاده
حسین صفری
محمد رضا مهرگان

شماره 40 سال 13 پاییز 1393

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412121210551345 تحلیل نظریه سامانه ها از دیدگاه تطبیقی مولوی و کنت بولدینگ میلر
محمد رضا مشایخ
2 139412121214201346 تبیین روابط بین سکوت سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد عاطفی در سازمان
محمد دوستار
محمد اسماعیل زاده
هانیه حسینی
3 139412121217251347 ارزیابی سیاست¬های مواجهه با بحران حوضه آبریز «دریاچه ارومیه» با رویکرد پویایی¬شناسی سیستم
علیرضا لاری
جابر مهرکار
میرسامان پیشوایی
4 139412121227521348 بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی اجتماعی بر اثربخشی تبلیغات (مورد مطالعه کمیته شهروندی شهرداری اصفهان)
فاطمه قاسمی
غلامرضا بردبار
5 139412121231471349 سنجش رضايتمندی و ارايه راهكارهاي ايجاد رضايت در مشتريان شركت آب منطقه ای با رويكرد حفاظت از منابع آب (منطقه مورد تحقيق : خراسان رضوي)
مریم حسن نژاد
ناصر شاهنوشی فروشانی
حجت هریوندی
6 139412121236371350 شناسایی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در سازمان‌های شغل سیار
وجیهه هوشیار
محمد لگزیان
مهسا بذرگری
7 139412121248411352 توسعه الگوي مديريت ريسك در فرايند تداركات سازمان¬هاي پروژه محور
اميرحسين اصلاني
احمد نورنگ
سید علیرضا میر محمد صادقی
حسام الدین اصلانی

شماره 39 سال 13 تابستان 1393

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412281742391443 شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر پیادهسازی مدیریت دانش با استفاده از مدل
آمنه کیارزم
2 139412281746511444 طراحی چارچوب شناسايي و اولويت بندي ذينفعان مبتنی بر روش فراتلفیق (مطالعه موردي سيستم عامل بومي ايران)
فاطمه ثقفي
کلثوم عباسی شاهکوه
احسان کشتگاری
3 139412281751331445 ارائة الگوی اکتساب دانش از تجارب اعضای هیاًت علمی دانشگاه¬ها مطالعه موردی: دانشگاه جامع امام حسین(ع)
سیدشکور عطائی
سیدضیاءالدین قاضی¬زاده فرد
4 139412281754511446 ارائه سیستم خبره فازی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی
شهره نصری نصرابادی
علیرضا حسن زاده
علی رجب زاده
5 13941228181541447 بررسی ارتباط بین تفکراستراتژیک و هوش هیجانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان ایلام)
مریم نکوئی‌زاده
عماد گل‌محمدی
میعاد گل‌محمدی
6 13941228187521448 ارزیابی عملکرد مراکز آموزش فنی و حرفهای استان گیلان، با رویکرد کارت امتیازی متوازن و به روش تحلیل سلسله مراتبی
مهناز همتی نوعدوست گیلانی
علیرضا المئی

شماره 38 سال 13 بهار 1393

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941228183811449 بررسی و تبیین نقش علّی مدیریت دانش در اثربخشی سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی؛ دانشگاه علم و صنعت ایران)
پیمان اخوان
مرضیه باقری
2 139412281842481450 رابطه میزان استفاده از مدیریت دانش با انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 92-91
مهرنوش جعفری
پریوش جعفری
علی حسن بیگی
3 139412281946401452 رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت مشتری: نقش میانجی¬گری رضایت شغلی
مهدی حقیقی کفاش
زهره دهدشتی شاهرخ
حسن غریبی
4 139412281955111453 ميز كار متناسب مهم‌ترین عامل آنتروپومتري در اجرای سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد مدل‌سازی ساختاری
مرضیه باباییان پور
محمد مهدی مصطفوی دهزویی
حسين بحريني
5 13941228202221454 چگونگی مواجهه با"مدیریت تغییر ذهنیت" تحت پارادایم مدرنیته در فضای جهانی سازی
محمد رضا مشایخ
6 13941228208531455 بهبود استخراج قوانين وابستگي در انتخاب گروه هاي دانشي در تيم پروژه با تركيب روشهاي داده كاوي با تكنيك TOPSIS
سيدكمال چهارسوقي
احمد نورنگ
مجيد حسني
دانيال بيدگلي
7 13941228201451456 مدل تحلیل جو سازمانی خلاق در سازمان‌های تحقیق و توسعه
منصور صادقی مالمیر
8 139507101339583487 مدیریت ریسک زنجیره تامین با رویکرد شناسایی و مواجهه با نقاط آسیب زا با استفاده از تاپسیس فازی
امیر محمد فکور ثقیه
لعیا الفت

شماره 37 سال 12 زمستان 1392

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941228202151457 بهبود پیشبینی زمان اتمام پروژه بر مبنای اطلاعات سیستم مدیریت ارزش کسب شده
میثم جعفری اسکندری
سید طه حسین مرتجی
حامد نوذری
2 139412282024321458 مدل بلوغ مديريت پروژه در سازمان‌هاي تحقيقاتي پروژه محور
مجيد دلاوری
علی نجات بخش اصفهانی
میرزا حسن حسینی
مهدی دلاوری
3 139412282028171459 تحليل و رتبه بندي وضعيت فرهنگ سازماني و بهره وري فردي كاركنان منطبق با شرايط بومي- اسلامي (مطالعه موردي : بانك سپه)
مريم فهيما
سيد غلامرضا جلالي نائيني
علی بنیادی نایینی
4 139412282031441460 ترسيم نقشه استراتژي با در نظر گرفتن نوع نگرش و میزان اطمینان تصمیم گیرندگان با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی
حسين صفري
5 139412282041151461 بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت سرمایه های فکری در سازمان (مورد مطالعه: گمرک زاهدان)
نورمحمد یعقوبی
علی رضا پودینه
حمید یزدانیان
مرضیه رخشانی
6 139412282045131462 سنجش ميزان اثربخشي استراتژي‏ها در روش کارت امتيازي متوازن به كمك فرآيند تحليل شبكه‏اي فازي
مهدي جعفريان
مجيد بيک‏ويردي
سید جواد حسینی نژاد
7 139412282048531463 ارائه مدلی در زمینه رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی، کوچک سازی سازمان وعملکرد سازمانی
رضا سپهوند
8 139412282050451464 تدریس بر اساس تفاوتهای فردی وبررسی تأثیر آن در افزایش سطح یادگیری دروس ریاضی و علوم دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی
مینا حاجی زاده
9 139412282055111466 بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت
فریبرز رحیم¬نیا
زهرا نيکخواه فرخاني
10 139412282057301467 مدل نقش دانش بازار و ابعاد آن در تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه
حسین ابوالحسنی
لطف الله فروزنده دهکردی
جهانگیر یدالهی فارسی
علی داوری
11 13941228211321468 رویکردی استوار به طراحی شبکه¬های تأمین با تأکید بر عدم قطعیت¬های محیطی
محمد رضا خاجی
رسول شفایی
12 13941228215511469 بررسی حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی از دیدگاه اسلام
سعید صحت
مسعود عسگری مهر
سمیرا قندچی
13 139412282112241470 بررسی ارتباط بین فراِیند های مدیریت دانش و سرمایه فکری در یک مرکز دانش بنیان
رضا حسنوی
پيمان اخوان
مجید رمضان
محمدرضا زاهدی
14 139412282123141471 بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد موقعیت یابی استراتژیک در صنعت پتروشیمی ( مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی بیستون)
لطف اله فروزنده دهکردی
محسن اعظمی
15 139412282137521472 مدل سازی معادلات ساختاری بر مبنای مدل عملیاتی بازاریابی با رویکرد تحلیل مدل ارتباطات بازاریابی یکپارچه
علی شاه نظری
محمد موزیری قیری
آزاده نادري

شماره 36 سال 12 پاییز 1392

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412282144591473 طراحی مدلی ریاضی برای شناسایی و کاهش تعارضات برنامه‌هادر سطح ملی مبتنی بر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
وحیدرضا سلامت
2 139412282153171474 ارائه رویکرد جامعی بر مدیریت بحران شهری بر اساس نقشه آسیب‌پذیری و پهنه‌بندی خطر مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران
وحید اسماعیلی کیاسج
فرناز برزین پور
کامران شهانقی
3 139412282158411475 مطالعه و بررسی تاثیر ارزش ویژه برند، تجربیات پیشین از برند، رضایت از برند و اعتماد به برند بر وفاداری به برند (مطالعه موردی خریداران کفش اِکو)
ابوالقاسم حکیمی‌پور
حامد بزرگ‌خو
4 13941228221511476 تأثیر تأمین نیازهای برتر کارکنان و فرهنگ انطباق‌پذیر بر رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی سازمان‌های فناوری‌محور)
محمد ابراهیم سنجقی
برزو فرهی بوزنجانی
سیدمهدی حسینی سرخوش
جمال حاجی شفیعی
5 13941228226551477 بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر توانمند سازی کارکنان و چابکی سازمان
رضا سپهوند
6 13941228229281478 طراحی مدل سنجش عملکرد سازمان‌های چابک: رویکرد مدل‌سازی ساختاری–تفسیری(ISM)
روح الله رازینی
عادل آذر
مهدی محمدی
7 139412282217521479 اولویت بندی استراتژیهای منابع انسانی با استفاده از تحلیل شبکه ای فازی (FAM) (مطالعه موردی ایران مرینوس)
نورمحمد قياسوند
ناصر ميرسپاسی

شماره 35 سال 12 تابستان 1392

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412282231421480 برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با تمرکز بر ترکیب سنی نیروی کار مبتني بر كارت امتيازي متوازن پويا
میثم جعفری
سيد يوسف اوليائي مطلق
2 139412282242481481 آموزش حین خدمت منابع انسانی دانشگاه و تاثیر آن در کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان ( مطالعه موردی:کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران)
علی بنیادی نایینی
سید محسن اقبالی
3 139412282246501482 ارايه ابزار اندازه گيري دانايي محوري در بخش علم وفناوري در راستاي سند چشم انداز
محمد محمودی میمند
علی ربیعی
محمدمهدی پرهیزگار
سیدجواد میرامینی
4 139412282258331483 برنامه‌ریزی تولید ادغامی شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران با رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی خاکستری
سید محمد‌علی خاتمی فیروز‌آبادی
وحید پیری
5 13941228234231484 بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد ارزش ويژه برند در آموزش عالي (مورد مطالعه دانشگاه پيام نور)
میرزا حسن حسینی
رومينا فرهادي نهاد

شماره 34 سال 12 بهار 1392

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412121928361386 تبیین و طراحی مدل مدیریت اخلاق مدار مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی مفاهیم بلند دعای جوشن کبیر
مجتبی رفیعی
محمد موسوی
محمد کرمانی
2 139412121934271387 طراحی مدل ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی
علی شاه نظری
علی نجاتبخش اصفهانی
علی اصغرپورعزت
مریم سلیمانی
3 139412121938571388 ارائه یک مدل استوار به منظور انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین با رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی-بولزای و روش رتبه بندی پاف بر روی اعداد خاکستری سه پارامتره
علی بنیادی نایینی
محمد حسن کامفیروزی
4 139412121942351389 بررسی رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی در شرکت مخابرات استان تهران)
غلامرضا طالقانی
نرگس باطبی
علی غفاری
5 139412121947271390 اولویت بندی اهداف استراتژیک با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی (LFPP) و ترسیم نقشه استراتژی به کمک مفاهیم کارت امتیازی متوازن و روش آنالیز مسیر (مطالعه موردی : شرکت نفت سپاهان)
سید مصطفی رضوی
حسین صفری
محمد هادی علی احمدی

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 20 رکورد)